Pożyteczne seminarium

W dniu 22 września 2014 r. odbyło się w „Domu Przyjaźni” seminarium dla nauczycieli języka rosyjskiego poświęcone nowym metodom nauczania tego przedmiotu. Organizatorem Seminarium, w którym wzięło udział ponad 50 nauczycieli z większości województw naszego kraju, było Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Współpracy Polska – Wschód i Stowarzyszeniem Współpracy Polska – Rosja.

Referaty programowe wygłosiły, prof. Smolina Ksenia z Moskiewskiego Uniwersytetu Pedagogicznego, prof. Mołczanowa Tatiana z Uniwersytetu z Niżnego Nowogrodu i prof. Szypielewicz Ludmiła z Uniwersytetu Warszawskiego. Referentki w swoich wystąpieniach akcentowały możliwości wykorzystania w procesie nauczania języka rosyjskiego wycieczek do muzeum i zgromadzonych tam eksponatów, teatrów prezentujących sztuki współczesnych, zwłaszcza młodszego pokolenia autorów, wystawy malarstwa i rzeźby oraz innych instytucji kultury i sztuki. Uczestnicy seminarium mieli też możliwość zapoznania się z nowoczesnymi pomocami naukowymi, przede wszystkim multimedialnymi. Konferencja, jak ocenili wszyscy zabierający głos uczestnicy, była bardzo przydatną głównie ze względu na jej praktyczny charakter. Biorący udział w seminarium otrzymali konkretną wiedzę i pomocne naukowe stosowane w nauczaniu języka rosyjskiego.

W czasie seminarium podsumowano rezultaty konkursu dla nauczycieli jęz. rosyjskiego na najlepszy konspekt lekcji pt. „O Sport! Ty – Pokój”. Pierwsze miejsce w konkursie przyznano Dorocie Marczuk z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju, która w nagrodę otrzymała bezpłatny tygodniowy wyjazd do Instytutu Puszkina w Moskwie oraz ufundowany przez Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód przepiękny album poświęcony rosyjskiemu malarstwu.