Obradowało prezydium Zarządu Krajowego

28 października 2015 r. odbyło się pod przewodnictwem prezesa Józefa Brylla kolejne zebranie prezydium Zarządu Krajowego SWP-W.
W pierwszym punkcie obrad zebrani wysłuchali informacji Przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady Języka Rosyjskiego – prof. dr hab. Antoniego Semczuka o historii oraz aktualnej sytuacji w prowadzonej od 47 lat Olimpiadzie. Od kilku lat obserwowane są zmiany liczby uczestników eliminacji szkolnych, ale wynikają one głównie ze zmniejszania się liczby uczniów – jako procesu demograficznego. Nowym problemem dla członków komisji oceniających uczestników Olimpiady są młodzi ludzie, którzy pochodzą z rodzin, w których rosyjski jest ich językiem narodowym. W celu częściowego wyrównania szans, rozszerza się tematyce olimpiady liczbę zagadnień związanych z Polską. Prezydium postanowiło wystąpić do zarządów oddziałów o większą aktywność i pomoc na rzecz komitetów okręgowych olimpiady.
W drugim punkcie obrad prezydium wysłuchało informacji wiceprezesa Zdzisława Jacaszka nt. sytuacji w oddziałach oraz działaniach jakie będą podejmowane w ramach przygotowań do kampanii sprawozdawczo-wyborczej w naszym Stowarzyszeniu, których finałem będzie XX Kongres SWP-W. Po dyskusji, przyjęto ustalenia do dalszych prac, przygotowujących kolejne zebranie prezydium i Zarządu Krajowego.
W końcowej części zebrania prezes Józef Bryll złożył informacje o najważniejszych wydarzeniach w ostatnim okresie oraz kalendarzu przedsięwzięć na listopad.