Wizyta Ambasadora Azerbejdżanu

Zgodnie z planem, 28 października 2015 r. odbyło się w „Domu Przyjaźni” spotkanie z Ambasadorem Republiki Azerbejdżanu w Polsce Panem Hasanem Hasanowem. W spotkaniu uczestniczył także I radca Ambasady – Ulvi Baszaljijew. Było to już kolejne, piąte w br. spotkanie z szefem przedstawicielstwa dyplomatycznego akredytowanym w Polsce. Wcześniej miały miejsce spotkania z Ambasadorami: Białorusi, Rosji, Armenii i Uzbekistanu. Na spotkanie, któremu przewodniczył prezes Józef Bryll, przybyło blisko 40 członków i sympatyków naszego Stowarzyszenia.
Wprowadzenia do dyskusji dokonał Ambasador H. Hasanow, który w sposób syntetyczny przedstawił zasadnicze problemy Azerbejdżanu oraz węzłowe zadania jego polityki zagranicznej. Nawiązał do bogatej historii państwa, którego początki sięgają starożytności. Zwrócił także uwagę na wielką rolę jaką odegrali obywatele polskiego pochodzenia, którzy walnie przyczynili się do rozwoju nauki, kultury oraz gospodarki Azerbejdżanu. Wyrazem tego uznania jest 11 pomników upamiętniających naszych rodaków.
Mówiąc o sprawach wewnętrznych Ambasador stwierdził, że gospodarka kraju rozwija się dynamicznie, a roczne przyrosty PKB osiągają od lat kilka procent. Najszybciej rozwijają się energetyka przemysł wydobywczy. Z każdym rokiem pojawiają się nowe inwestycje, następuje także powolny, ale stały wzrost poziomu życia społeczeństwa. Państwo zwiększa wydatki na służbę zdrowia, naukę, kulturę, sport i turystykę. Ważnym zadaniem na najbliższy okres to zwiększenie inwestycji w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym i przemyśle energetycznym. Przedstawiając główne kierunki polityki zagranicznej Azerbejdżanu H. Hasanow podkreślił, że jest ona zorientowana na szerszą współpracę z Unią Europejską, ale nie kosztem pogorszenia relacji z Federacją Rosyjską. Nawiązał też do trwającego od wielu lat konfliktu z Armenią dotyczącego Górskiego Karabachu. Mówiąc o relacjach azerbejdżańsko-polskich stwierdził, że nasze stosunki dyplomatyczne mają już 540-letnią tradycję. W wielu dziedzinach odnotowujemy obecnie spory postęp, ale nasze możliwości wzajemnie korzystnej współpracy są jeszcze nie w pełni wykorzystane. Wskazane byłoby np. zaktywizowanie współpracy międzyregionalnej, gdyż obecnie tylko 7 polskich miast ma swoich partnerów w Azerbejdżanie.
W dyskusji głos zabrało 9 osób, wszyscy zgodzili się z tezą o potrzebie pogłębienia dwustronnej współpracy pomiędzy naszymi krajami, szczególnie w obszarze gospodarki. Dyskutanci dzielili się swoimi pozytywnymi doświadczeniami z pobytów w Azerbejdżanie. Podkreślali także potrzebę kontynuowania tej formy pracy naszego Stowarzyszenia, która pozwala przybliżać naszemu aktywowi główne problemy naszych wschodnich partnerów, co jest jednym z ważnych celów naszego programu.
Na uwagą zasługuje bardzo ciepła i konstruktywna atmosfera spotkania. Ambasador H. Hasanow podarował Stowarzyszeniu kilkanaście pozycji książkowych przedstawiających różne aspekty historii i dnia dzisiejszego Azerbejdżanu.

Jerzy Smoliński