Uroczyste podsumowanie eliminacji okręgowych 50 Olimpiady Języka Rosyjskiego dla uczniów z województwa śląskiego i opolskiego

Eliminacje w okręgu śląskim odbyły się dniach 2 i 3 marca w Instytucie Filologii  Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego. W pierwszym pracowitym dniu do rywalizacji przystąpiło 47 uczniów (31 z województwa śląskiego, 15 z województwa opolskiego). Część pisemną i ustną oceniało Jury pod przewodnictwem dr hab. prof. UŚ Andrzeja Charciarka aż do godziny 24.00. W niedzielę 3 marca odbyło się uroczyste podsumowanie eliminacji, któremu przewodniczył dr hab. prof. UŚ Andrzej Charciarek i dr Gabriela Wilk – Sekretarz Naukowy Śląskiego Komitetu Okręgowego ogłaszając na początku, że wynik wyróżniający uzyskało 16 uczniów, a pierwsze miejsce zdobyła Yustina Popova, uczennica III klasy II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach (87 pkt), II miejsce – Konstantin Baltin, uczeń II klasy III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach (86 pkt), miejsce III – Wladimir Korobkin, uczeń II klasy Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr V w Opolu (85 pkt). Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody, dyplomy i zaświadczenia z rąk Przewodniczącego Śląskiego Komitetu Okręgowego  prof. Andrzeja Charciarka i Sekretarza Naukowego dr Gabrieli Wilk.

Dwie specjalne nagrody ufundowane przez Marszałka Województwa Opolskiego dla jednego ucznia z województwa śląskiego i jednego z województwa opolskiego, którzy osiągnęli najlepsze wyniki wręczył Prezes Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Eugeniusz Brudkiewicz.

Nagrody dla uczniów ufundowali: Opolski Oddział Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, Śląski Oddział Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Urząd Miasta Sosnowiec, BCD Records Bożena Uryga-Seweryn, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ.

Zawody okręgowe zostały objęte patronatem honorowym Śląskiego Kuratora Oświaty mgr Urszuli Bauer.

W ogłoszeniu wyników i uroczystości podsumowania eliminacji udział wzięli: prof. zw. dr hab. Henryk Fontański, członek Komitetu Głównego Olimpiady Języka Rosyjskiego, Eugeniusz Brudkiewicz, Wiceprezes Zarządu Krajowego, Prezes Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, Marek Rasiński, Prezes Śląskiego Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, Konsul Honorowy Białorusi,  Jan Kihl Członek Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, dr hab. prof. UŚ Andrzej Charciarek, Przewodniczący Śląskiego Komitetu Okręgowego OJR, członkowie jury dr Swietłana Biczak, dr Ewa Kapela, dr Jadwiga Tarsa, dr Maciej Walczak oraz dr Gabriela Wilk, Sekretarz Naukowy Śląskiego Komitetu Okręgowego OJR.

Tradycyjnym współorganizatorem OJR jest Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód dlatego obecni na uroczystości odnieśli się do tradycji i współczesności tego wielkiego ogólnopolskiego przedsięwzięcia edukacyjnego i złożyli gratulacje i podziękowania dla wszystkich uczestników eliminacji okręgowych oraz podziękowali za pomoc w przygotowaniu uczniów wszystkim obecnym i nieobecnym na tym spotkaniu nauczycielom z województwa śląskiego i opolskiego.

Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód i Kapituła Medalu Mickiewicz-Puszkin postanowiła za wieloletnią organizację Olimpiady Języka Rosyjskiego i budowanie dobrosąsiedzkich stosunków z państwami za wschodnią granicą oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i wydawnicze uhonorować Medalami Mickiewicz-Puszkin dr hab. prof. UŚ Andrzeja Charciarka, dr Gabrielę Wilk z Uniwersytetu Śląskiego i dr Jadwigę Tarsę z Uniwersytetu Opolskiego. Medale i dyplomy honorowe wraz z gratulacjami w imieniu Prezesa Zarządu Krajowego i Przewodniczącego Kapituły Józefa Brylla wręczyli Eugeniusz Brudkiewicz, Wiceprezes Zarządu Krajowego, Prezes Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód i Marek Rasiński, Prezes Śląskiego Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. Wypełniona sala uroczystości przez uczniów, nauczycieli i gości zaproszonych owacjami przyjęła to uhonorowanie osób tak zasłużonych pracą naukową, dydaktyczną i organizatorską dla upowszechniania kultury i języka rosyjskiego.

Na zakończenie dla upamiętnienia 50 Olimpiady Języka Rosyjskiego wykonano wspólne zdjęcie uczestników i gości zaproszonych obecnych na podsumowaniu eliminacji.