Obchody jubileuszu 25-lecia SWP-W

Olsztyński Oddział Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód wspólnie z Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim zorganizował, w dniu 17 stycznia 2018 r., w  auli Uniwersytetu uroczyste spotkanie poświęcone 25-leciu naszego Stowarzyszenia. Integralną częścią obchodów jubileuszowych było Seminarium „Współpraca Polska – Wschód”, na którym referaty wygłosili: pełnomocnik Gubernatora Kaliningradu ds. Kontaktów z województwami warmińsko – mazurskim i pomorskim Jurij Rezkow i Dyrektor Instytutu Słowiańszczyzny wschodniej UAM prof. Joanna Orzechowska. W dyskusji zabrało głos łącznie 7 osób, w tym Posłanka na Sejm Urszula Pasławska, Marszałek Województwa Gustaw Brzezin, Rektor UAM prof. Ryszard Górecki, Prezes Oddziału Olsztyńskiego Wiesław Łubiński, Wiceprezes SWP-W dr Jerzy Smoliński, Starosta Braniewski  Leszek Dziąg i szef grupy wydawniczej, znany dziennikarz Jarosław Tokarczyk. Wszyscy dyskutanci bardzo pozytywnie ocenili dorobek SWP-W, w tym Oddziału Olsztyńskiego, postulowali jak najszybszą poprawę relacji polsko – rosyjskich, w tym przywrócenie małego bezwizowego ruchu granicznego z obwodem kaliningradzkim.

W trakcie uroczystości J. Smoliński i W. Łubiński wręczyli pięciu aktywnym i zasłużonym działaczom Oddziału medale „Mickiewicz – Puszkin”, dwóm osobom Dyplomy Dobrego Sąsiedztwa oraz dziesięciu osobom i instytucjom Dyplomy Honorowe SWP-W. Marszałek Województwa  G. Brzezin wręczył Prezesowi Oddziału Olsztyńskiego SWP-W – W. Łubińskiemu Dyplom zasłużonego dla Warmii i Mazur, zaś Starosta Braniewski L. Dziąg przekazał Oddziałowi Olsztyńskiemu Dyplom uznania za działalność na rzecz budowy dobrych relacji z obwodem kaliningradzkim.

W uroczystościach uczestniczyło ponad 40 osób, w tym Posłanka na Sejm U.Pasławska, czołowi samorządowcy szczebla wojewódzkiego, powiatowego, miejskiego i gminnego, naukowcy, dziennikarze, przedstawiciele organizacji kombatanckich i wojskowych oraz młodzieży studenckiej. Spotkanie było starannie przygotowane, przebiegało sprawnie w konstruktywnej i twórczej atmosferze, miało charakter integracyjny.