Spotkanie opłatkowo-noworoczne w gronie przyjaciół.

W dniu 20 stycznia 2018 r. w siedzibie Domu Przyjaźni Narodów Stowarzyszenia „Porozumienie Wschód-Zachód” oraz Szkole POLONUS odbyło się spotkanie opłatkowo-noworoczne, w którym uczestniczył Józef Sowa Wiceprezes Oddziału SWP-W we Wrocławiu. Ze spotkania prowadzona była bezpośrednia TRANSMISJA NA ŻYWO, realizowana  przez Telewizję TVL (TV Lokalna) i można było ją zobaczyć na stronie: https://www.facebook.com/TVLokalna/ . Bardzo wiele osób z całego świata oglądało uroczystość. Spotkanie to zostało nagrane i można go zobaczyć na Facebooku.

Rozpoczynając uroczyste spotkanie, prezes Stowarzyszenia „Porozumienie Wschód – Zachód” Błażej Zając przywitał wszystkich zebranych gości oraz   widzów oglądających bezpośrednią transmisję z tego spotkania i przedstawił jego program. Wśród gości byli: ks. prałat Zdzisław Pluta, proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Królowej Polski we Wrocławiu-Jerzmanowie, honorowy członek Stowarzyszenia ks. protojerej Grzegorz Cebulski, Parafia Prawosławna pw. Świętych Cyryla i Metodego we Wrocławiu Jacek Sutryk – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia, Urszula Wanat – radna Rady Miejskiej Wrocławia . Powitani zostali także Honorowi  członkowie Stowarzyszenia, samorządowcy oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych i partnerskich organizacji: Nataliia Pelypets ze Lwowa – członek Zarządu organizacji pozarządowej IMANS,  Cyryl Kanarski – członek Zarządu Stowarzyszenia Kulturalnego „Dom Polski” w Moskwie, dr inż. Józef Sowa – Prezes Oddziału Wrocławskiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, Wiceprezes Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, Dimczo Angełow –Prezes Wrocławskiego Towarzystwa Przyjaciół Bułgarii, Jose Luis Sosa Estanga z Wenezueli, Władysław Jelisiejew – przedstawiciel Stowarzyszenia „Ziomkostwo Polskie” z Radomyśla na Ukrainie, pracownicy Szkoły Języka i Kultury Polskiej „Polonus”, wolontariusze Stowarzyszenia, pochodzący z Białorusi, Ukrainy, Uzbekistanu, Rosji – z Moskwy i Republiki Buriacji . Nastepnie ks. Prałat Zdzisław Pluta oraz ks. Protojerej Grzegorz Cebulski wygłosili przemówienia  , odprawili modlitwy oraz przełamali się opłatkiem.  Po krótkiej przerwie Błażej Zając przeczytał sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2017 r. oraz nakreślił plan działalności na 2018 r. Dr inż. Józef Sowa złożył życzenia w imieniu Oddziału Dolnośląskiego SWP-W we Wrocławiu oraz ZWiRWP i odznaczył  Błażeja Zająca  krzyżem pamiątkowym z okazji 150. rocznicy urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego, nadanym mu na wniosek Zarządu Dolnośląskiego ZWIRWP.

Po oficjalnej części  odbyło się przyjacielskie spotkanie.