73 ROCZNICA WYZWOLENIA WARSZAWY SPOD OKUPACJI HITLEROWSKIEJ

W środę 17 stycznia minęła 73. rocznica wyzwolenia Warszawy spod hitlerowskiej okupacji. Z tej okazji  o godzinie 10-tej delegacja Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód na czele z Prezesem Zarządu Krajowego Józefem Bryllem, V-ce Prezesem Zdzisławem Jacaszkiem, Prezesem Oddziału Mazowieckiego SWP-W  Ryszardem Tomalakiem, przedstawicielem Społecznego Towarzystwa Polska-Ukraina Andrzejem Szalem oraz Prezesem Stowarzyszenia Polska-Armenia Witoldem Jedlińskim, złożyła wiązankę kwiatów pod pomnikiem Żołnierza I Armii Wojska Polskiego /skwer przy ul. Andersa 13/. Wiązanki składali przedstawiciele ambasad Krajów Wspólnoty Niepodległych Państw, władz miasta, organizacji kombatanckich i społecznych. Wymienione delegacje o godzinie 12-tej złożyły wieńce i wiązanki kwiatów na Cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Armii Radzieckiej przy ul. Żwirki i Wigury. O godzinie 17-tej odbyło się uroczyste spotkanie zorganizowane przez  Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie i Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód połączone z koncertem  w sali kinowo-koncertowej  RONiK przy  ul. Belwederskiej 25. Gości przywitał Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Federacji Rosyjskiej w Polsce Jego Ekscelencja Sergiej Andriejew oraz Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska Wschód Józef Bryll.  Referat okolicznościowy wygłosił ppłk. dypl. Bogdan Tadeusz Pokrowski. W części artystycznej  wystąpili : Urszula Kołodziejczak,  Evgen Malinowski oraz laureaci festiwali: piosenki rosyjskiej  i festiwalu Anny German.