Obchody 74 rocznicy Dnia Zwycięstwa w Uniejowicach

W muzeum wojska polskiego i armii radzieckiej  zgodnie z wieloletnią tradycją w dniu 12 maja br. odbyły się w Uniejowicach obchody 74 rocznicy  Dnia Zwycięstwa, w których uczestniczyli członkowie Związku Weteranów i Rezerwistów WP , Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Związku Żołnierzy WP, Związku Inwalidów Wojennych RP. Tegoroczne obchody zbiegły się z 25 rocznicą istnienia muzeum w Uniejowicach. W imieniu gospodarza obiektu Michała Sabadacha przybyłych powitał płk Krzysztof Majer – prezes ZWiRWP, który powitał przybyłych licznych gości, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli Federacji Rosyjskiej z Igorm Storke- Radcą Konsulem FR w Poznaniu oraz Leszka  Solarka- Wiceprezesa SWP-W.  W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele SWP-W z Legnicy, Wrocławia, Wałbrzycha. Tradycyjny piknik w „Sabadachowie” był okazją do wspólnego biesiadowania, śpiewu. Plk. Krzysztof Mejer w trakcie spotkania wręczył awanse oficerskie i podoficerskie, medale, dyplomy licznej grupie działaczy z terenu Dolnego Śląska.

W trakcie spotkania wręczono medale, awanse, dyplomy.