Uroczyste obchody Dnia Zwycięstwa we Wałbrzychu

Z okazji 75 rocznicy zwycięstwa nad niemieckim faszyzmem i jego armią oraz 75 rocznicy Bitwy pod Monte Casino prezydent miasta Wałbrzycha  dr Roman Szełemej oraz Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Piaskowa Góra w Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana Kochanowskiego odbyły się uroczyste obchody Dnia Zwycięstwa.  W uroczystościach  tradycyjnie uczestniczyło nasze stowarzyszenie. Wzięli w nich udział Na uroczystości kombatanci, przedstawiciele władz miejskich, organizacji pozarządowych. Wśród obecnych byli: Wiceprezydent  Wałbrzycha dr Sylwia Bielawska, Katarzyna Izabela  Mrzygłocka – Posłanka na Sejm  RP,  radna RM Małgorzata Wiłkomirska, przedstawiciele Zarządu Dolnośląskiego Związku Kombatantów we Wrocławiu, Ks dr Stanisław Wójcik – kapelan środowisk kombatanckich, proboszcz parafii św. Wojciecha , Leszek Solarek – prezes Oddziału Wałbrzyskiego, SWPW.

Gospodarzem spotkania był dyrektor PSP nr 15 Paweł Łuczyńki , który w imieniu organizatorów powitał zebranych, a w  śród nich kpt. Józefa Wiłkomirskiego – żołnierza AK, uczestnika powstania warszawskiego , kombatantów oraz wdowy po kombatantach. W imieniu prezydenta miasta głos zabrała dr Sylwia Bielawska – zastępca Prezydenta. Życzenia składali także ks. Stanisław Wójcik, który zaprosił wszystkich zebranych na mszę świętą w intencji środowisk kombatanckich w dniu 12.05.2019 r. Posłanka na Sejm RP – Katarzyna Izabela Mrzygłocka – która  powiedziała; moja obecność na tym spotkaniu jest wyrazem szacunku dla Was za Waszą walkę o niepodległą Polskę”. W trakcie spotkania życzenia zebranym złożył Leszek Solarek, który w imieniu prezesa ZK Józefa Brylla wręczył  panu Alfredowi Pszczółkowskiemu – prezesowi Związku Kombatantów – Koła Pisakowa Góra dyplom honorowy SWP-W oraz medal „Mickiewicz – Puszkin” za wieloletnia działalność na rzecz umacniania i rozwoju współpracy ze środowiskami kombatanckimi na Wschodzie.

Na zakończenie uroczystości młodzież PSP nr 15 wystąpiła z programem artystycznym dedykowanym wszystkim kombatantom i uczestnikom.

W ich wykonaniu zebrani wysłuchali inscenizację   „Małego księcia”.