30 lat owocnej współpracy

11 maja 2019 r.  Stowarzyszenie „Wspólnota Rosyjska”  obchodziło Jubileusz 30-  lecia działalności. Z tej okazji odbyło się uroczyste spotkanie członków Wspólnoty, w którym uczestniczyli: członkowie Stowarzyszenia, sympatycy oraz zaproszeni goście. Uczestników powitała przewodnicząca Pani Lidia Chodnicka, która  zaproponowała aby  pierwszą część spotkania  poświecić obchodom rocznicy Dnia Zwycięstwa , wspomnieć o tych którzy zginęli na ziemiach polskich w okresie II wojny światowej. Drugą część zapoczątkowało wystąpienie założycielki Stowarzyszenia i pierwszej przewodniczącej, która przedstawiła historię organizacji, jej przewodniczących i  działania realizowane przez Wspólnotę. W uroczystym spotkaniu uczestniczył prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód Józef Bryll, który w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie „Wspólnoty Rosyjskiej” w życiu mniejszości narodowej, jej roli w budowaniu  i rozwijaniu dobrosąsiedzkich stosunków pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Federacją Rosyjską oraz omówił inicjatywy  podejmowane i realizowane  przez SWP-W we współpracy ze „Wspólnotą”. W uznaniu wielkiego dorobku oraz owocnej współpracy z okazji Jubileuszu 30 lecia Zarząd Krajowy i Kapituła Odznaczeń SWP-W wyróżniła Stowarzyszenie „Wspólnota Rosyjska” dyplomem i medalem „Mickiewicz -Puszkin”. Wręczenia dyplomu i medalu Pani przewodniczącej  Lidii Chodnickiej dokonał prezes Stowarzyszenia Józef Bryll. Podczas uroczystości wręczone zostały także dyplomy honorowe zasłużonym członkom Stowarzyszenia. Część artystyczna spotkania znakomicie tworzyła atmosferę jego przebiegu. „Wspólnocie Rosyjskiej” życzymy dalszych wspaniałych działań dla mniejszości, na rzecz rozwijania dobrosąsiedzkich stosunków pomiędzy Polską a Federacją Rosyjską oraz owocnej współpracy z   naszym Stowarzyszeniem.