Noworoczne zebranie Zarządu Oddziału SWP-W w Kielcach

W dniu 16 stycznia 2020 roku odbyło się   zebranie Zarządu Oddziału Świętokrzyskiego  SWP-W w Kielcach. Jest to kolejny oddział Stowarzyszenia, który Nowy Rok rozpoczyna od spotkania, na którym podsumowuje działania w roku poprzednim i określa zadania na rok bieżący. Życzenia Noworoczne oraz informację o realizacji przedsięwzięć w 2019 roku przekazał prezes oddziału Marek Dutkiewicz oraz członkowie zarządu realizujący poszczególne zadania. Do ważniejszych wydarzeń należały: Konkurs Poezji i Prozy Krajów za Wschodnią Granicą, konferencje naukowe we współpracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego i konkurs piosenki. Informację o wydarzeniach i działaniach na rzecz troski o majątek SW P-W przekazał  także członek Zarządu Krajowego dr Jerzy Suchański. Działania Zarządu Krajowego i inicjatywy na 2020 r.   omówili w swoich wystąpieniach uczestniczący w zebraniu Zarządu Oddziału; prezes Stowarzyszenia Józef Bryll i wiceprezes Zdzisław Jacaszek., złożyli także zebranym życzenia z okazji Nowego Roku. Efektem ciekawych wystąpień podczas dyskusji są przygotowane   propozycje do realizacji w 2020 roku.  Noworoczne  zebranie  Zarządu Oddziału   zakończyło spotkanie koleżeńskie.