TRZY STYCZNIOWE WYSTAWY – PREZENTACJE OWOCNEJ WSPÓŁPRACY Z TWÓRCAMI I ANIMATORAMI KULTURY

Wśród dziesiątków imprez i przedsięwzięć organizowanych w 2019 roku znaczące miejsce i owocne rezultaty często nagradzane, uzyskaliśmy w ramach współpracy z twórcami i animatorami kultury, realizowane wspólnie z samorządami terytorialnymi, placówkami kultury, nauki, oświaty, a zwłaszcza bezpośrednio z twórcami i ich stowarzyszeniami  z wybranych krajów, regionów Polski i zagranicy, głównie Ukrainy, Litwy, Rosji, Czech, Węgier i Niemiec.

I.  WYSTAWA POPLENEROWA Z 39. „MIĘDZYNARODOWEGO SPOTKANIA MALARSKIEGO KĘDZIERZYN-KOŹLE 2019” i PLENERU MALARSKIEGO W TOSZKU.

GALERIA DWORCA GŁÓWNEGO PKP OPOLE

Podczas tegorocznej 39. edycji ‘Spotkań” w Kędzierzynie-Koźlu i pleneru w Toszku wykonano ponad 100 ciekawych prac malarskich w różnych technikach a także rzeźby i fotografii artystycznej z czego ponad 60 najlepszych zaprezentowano na wystawie w Galerii Dworca PKP Opole, która ruszy w dalszą drogę do miast województwa opolskiego. Głównym organizatorom plenerów i wystawy jest Związek Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa, Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle , a partnerem Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód wnosząc wkład w postaci udziału we wszystkich edycjach grupy naszych członków artystów plastyków, wsparcia merytorycznego i organizacyjnego a komisarzem wystawy, którą otwierał Prezes Związków Plastyków – Andrzej Lach, był Jerzy Stemplewski, działacz Stowarzyszenia SWPW, artysta-plastyk i fotografik.

II. ”MAGICZNA MOC ŚWIATŁA”

GALERIA PLASTYCZNA IM.KRYSTYNY GRYC. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEDRZYKU.

„Magiczna Moc Światła” – to wystawa malarstwa rysunku i fotografii profesjonalnych artystów plastyków w tym także członków Stowarzyszenia SWPW, a także prac uczniów klas V-VII.  Opiekunem Galerii od wielu lat jest Urszula Serafin-Noga, nauczycielka, zasłużona działaczka Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, odznaczona Medalem Mickiewicz- Puszkin. W czasie otwarcia wystawy, odbyły się warsztaty dla uczniów i dorosłych uczestników przy wygaszonym świetle , a rolę przewodnika pełniły smugi światła, wykonane prace malarskie i napisane wiersze na temat światła, zostały wręczone uczestnikom w czasie wernisażu, a imprezę zakończono recytacją najciekawszego wiersza jednego z uczniów tej szkoły, a niektóre obrazy profesjonalistów wzbogaciły stałą wystawę galerii.

III.  TRZYDZIEŚCI NAJAZDÓW POETÓW NA ZAMEK PIASTÓW ŚLĄSKICH W OBIEKTYWIE JERZEGO STEMPLEWSKIEGO.

MUZEUM PIASTÓW ŚLĄSKICH W BRZEGU.

Wystawa autorska wybitnego artysty fotografika, członka Związku Artystów Plastyków i aktywnego działacza Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. Wystawa obejmuje 80 ujęć fotograficznych na planszach, przygotowanych do prezentacji w regionach Opolszczyzny, gdzie  odbywały się spotkania artystów plastyków od pierwszego do trzydziestego „Najazdów Poetów.

Wystawa była prezentowana na 30. Najeździe w 2019 roku i wzbudziła duże zainteresowanie i podziw gości i uczestników tak zagranicznych jak i krajowych i uznanie dla zebrania takiej ilości faktów, wydarzeń, osób , miejsc prezentacji z okresu 30-tu lat Najazdu Poetów. Utrwalone na fotografiach dokumenty, wydawnictwa, osoby, miejsca imprez realizowanych na terenie wielu miast Opolszczyzny będą pomocą przy wydaniu książkowym, prezentującym dorobek wszystkich 30-tu Najazdów, które przygotowujemy do wydania w pierwszej połowie 2021 roku.