Zebranie Zarządu Oddziału w Katowicach

8 stycznia 2020 r. z udziałem prezesa Stowarzyszenia Józefa Brylla odbyło się zebranie Zarządu Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód. W porządku obrad przewidziano informację o realizacji planu działań w 2019 r. oraz wypracowanie propozycji zamierzeń na 2020 rok. Informację o realizacji przedsięwzięć w 2019 roku przekazał prezes oddziału Marek Rasiński oraz członkowie zarządu realizujący poszczególne zadania. Ważnym wydarzeniem w działalności oddziału  w 2019 r. była uroczysta inauguracja działalności konsulatu honorowego Republiki Białoruś w Katowicach, którego Konsulem Honorowym został prezes Oddziału Śląskiego SWP-W Marek Rasiński. Oddział może się pochwalić także takimi inicjatywami jak: konferencja lekarzy z Białorusi i Katowic realizowana przez SWP-W i Śląską Izbę Lekarską, organizacją panelu o współpracy Białoruś- Kazachstan Polska podczas Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw przeprowadzonego z udziałem Regionalnej Izby Gospodarczej oraz Konsulatu Honorowego Kazachstanu w Katowicach, wydarzeniami promującymi język rosyjski organizowanymi przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego, VIII LO w Katowicach i Szkołę Podstawową nr.30 w Rudzie Śląskiej. Informację o działaniach Zarządu Krajowego i inicjatywach na 2020 r. przekazał prezes Stowarzyszenia Józef Bryll, złożył także uczestnikom zebrania  życzenia z okazji Nowego Roku. W wyniku ciekawej dyskusji przygotowane zostały propozycje do realizacji w 2020 roku, wśród których są: konferencja lekarzy, współpraca przy organizacji misji gospodarczych, forum slawistów na Uniwersytecie i wojewódzkie imprezy promujące język rosyjski. Zarząd pozytywnie odniósł się do propozycji członków SWP- W z Zawiercia dotyczącą powołania Oddziału w tym mieście.