Noc Nietoperzy

W dniu 30 wrześnie 2016 roku odbyła się kolejna, międzynarodowa akcja edukacyjna związana z ochroną ginących gatunków zwierząt pod nazwą XIII Noc Nietoperzy. W jej ramach odbyło się VII Międzynarodowe Sympozjum „Obiekty sakralne w ochronie zwierząt”, które swoim patronatem honorowym objął Minister Środowiska oraz Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Przy realizacji wydarzenia aktywnie współpracował Podkarpacki Oddział Stowarzyszenia Współpracy Polska –Wschód. Sympozjum miało na celu przedstawienie, analizę i omówienie problemów związanych z rolą budownictwa sakralnego w kilku państwach europejskich dla ochrony wielu gatunków zwierząt. Budynki i budowle związane z kultem religijnym stanowią od wieków miejsce schronień dla wielu gatunków zwierząt, decydujące niekiedy o ich przetrwaniu.
W ramach obchodów ważną imprezą edukacyjną dla dzieci był konkurs pn „Nietoperze w oczach dzieci”, na który wpłynęło łącznie 252 prace. Tradycyjne spotkanie popołudniowe w Czarnorzekach obejmowało część wykładową oraz plenerową połączoną z przejściem do sztolni i zwiedzaniem miejsc hibernowania zimowego nietoperzy, które zgromadziło prawie 150 osób, głównie młodzież.
Na zakończenie odbyło się wieczorne spotkanie plenerowe Przyjaciół Nietoperzy, które rozpoczęło się przejściem z przewodnikami ścieżkami przyrodniczymi do sztolni celem obserwacji nietoperzy w miejscach ich schronienia letniego i w okresie zimowej hibernacji.
Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód zostało wyróżnione Kryształowym Medalem Pamiątkowym „Przyjaciel Nietoperzy”, będące wyrazem podziękowania za pomoc w organizacji kolejnej już Nocy Nietoperzy.