Dzień Federacji Rosyjskiej w Mińsku Mazowieckim

Program Dnia Rosji w Mińsku Mazowieckim (30 września 2016) rozpoczął się od złożenia wieńców na mogiłach żołnierzy i oficerów Armii Czerwonej poległych w walkach o wyzwolenie miasta i powiatu spod hitlerowskiej okupacji. Wieńce i wiązanki kwiatów złożyli przedstawiciele strony rosyjskiej: Siergiej Andreyev – Ambasador Federacji Rosyjskiej, Wladimir Niefedow – Szef Przedstawicielstwa Handlowego FR i Igor Żukowski – Dyrektor RONiK, zaś ze strony polskiej: Antoni Tarczyński – Starosta Powiatu, Marian Makowski – Przewodniczący Rady Miasta, Czesłąw Gągol – Prezez Zarządu Powiatowego SWP-W oraz delegacja SWP-W i SWP-R: Józef Bryll, Jerzy Smoliński, Ryszard Tomalak i Bartosz Mendyk.

W czasie krótkiego spotkania z zarządami powiatu i miasta w starostwie powiatowym przedstawiono krótką informację o celach i programie wizyty Ambasadora Siergieja Andreyeva i towarzyszących dyplomatów rosyjskich.

Następnie rosyjscy goście, gospodarze powiatu i miasta Mińska Mazowieckiego oraz delegacja naszego Stowarzyszenia udali się na spotkanie z aktywem samorządowym, przedstawicielami kół gospodarczych, dyrektorami szkół i nauczycielami języka rosyjskiego i dziennikarzami.

Starosta – Antoni Tarczyński przedstawił krótką informację połączoną z prezentacją multimedialną o powiecie mińskim, jednym z ważniejszych w województwie mazowieckim (powierzchnia 1164 km.kw i ponad 150tys mieszkańców) i rozwijającym się bardzo dynamicznie. W samym, ponad 40 tys mieście, funkcjonuje 6 szkół i ponadpodstawowych o profilach technicznych, w których uczy się prawie 5,5 tys uczniów w technikach i szkołach zawodowych (ponad 50 kierunków). W mieście i powiecie działa prawie 14 tys małych i średnich przedsiębiorstw ( w ciągu ostatnich 3 lat powstało ponad 4 tys nowych). Bezrobocie spada i obecnie wynosi niewiele ponad 8%. Rośnie też poziom życia mieszkańców.

Ambasador S.Andreyev nawiązał do aktualnego stanu stosunków rosyjsko-polskich, które określił jako trudne. Stwierdził, że Jego wizyta w polskich województwach, powiatach i miastach, liczne rozmowy z Polakami potwierdzają potrzebę budowy dobrych dwustronnych kontaktów. Znacznie gorzej układają się te relacje na szczeblu centralnym. Zbyt duża jest ingerencja polityki w dziedzinie gospodarki, kulturalnej i naukowej. I tak trudną sytuację we współpracy w wymienionych obszarach jeszcze bardziej podsycają środki masowego przekazu. Podkreślił, że Rosja jest zainteresowana rozwojem stosunków z Polską na zasadzie partnerstwa, równości i wzajemnych korzyści.

Po obu wystąpieniach wywiązała się bardzo ożywiona i dojrzała dyskusja w której zabrało głos 11 osób. Wszyscy dyskutanci postulowali przywrócenie normalności w kontaktach z rosyjskimi partnerami. Dzielili się swoimi doświadczeniami z wcześniejszej współpracy z Rosjanami, np. Burmistrz Mińska Mazowieckiego Marcin Jakubowski stwierdził, że od dwóch lat miasto nie utrzymuje stałych kontaktów z Łuchawicą w obwodzie moskiewskim. Wcześniej odbywały się systematyczne spotkania samorządowców, przedsiębiorców, wymiana zespołów artystycznych, młodzieży obu miast partnerskich. Tego dziś brakuje społeczeństwu miasta i powiatu. Wszyscy zabierający głos, zwłaszcza wójtowie gmin, przedstawiali konkretne propozycje nawiązywania współpracy z rosyjskimi partnerami. Naczelny redaktor tygodnika i miejscowej telewizji „Co słychać” Zbigniew Piątkowski postulował zwiększenie ilości rosyjskiej muzyki, baletu i filmów, sztuk teatralnych i zespołów artystycznych. Przedsiębiorcy opowiedzieli się za jak najszybszym zniesieniem sankcji gospodarczych.

Spotkanie miało bardzo konstruktywny i rzeczowy charakter. Było ono pozbawione akcentów politycznych. Można więc ocenić, że wszystkie przedsięwzięcia przeprowadzone w ramach Dnia Rosji nasycone były troską o rozwój dobrosąsiedzkich relacji z naszym największym sąsiadem.