Najnowsza książka Grzegorza Wiśniewskiego

Polecamy uwadze książkę Grzegorza Wiśniewskiego pt. „Między Polską i Rosją – Igor i Swiatosław Bełzowie”, która opisuje drogę życiową i działalność twórczą dwóch wybitnych ludzi rosyjskiej kultury legitymujących się polskim rodowodem – ojca i syna, Igora Bełzy (1904-1994) i Swiatosława Bełzy (1942-2014). Czynni przede wszystkim na niwie muzyki i literatury, obaj położyli olbrzymie zasługi w dziele badania i upowszechniania w Rosji kultury polskiej oraz rozwijania współpracy kulturalnej i naukowej między Polską i Rosją.
Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód wsparło finansowo wydanie tej książki.