Nasi Sąsiedzi: Ukraina i Białoruś

18 czerwca w Domu Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła się Inauguracja XV Międzynarodowej Sesji Historycznoliterackiej „Nasi Sąsiedzi Ukraina i Białoruś”, która realizowana będzie w okresie do 30 listopada 2015 roku. W programie przewidziano: spotkania z poetami ,prozaikami, literatami, naukowcami Ukrainy, Białorusi, Bułgarii, Rosji, Słowacji, Rumuni i Łotwy a także warsztaty translatorskie, promocję książek i promocję czasopism poświeconym związkom kulturowym Polski, Ukrainy, Litwy i Białorusi. Organizatorami tego wspaniałego projektu są: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich – Oddział w Lublinie, Zakład Filologii Ukraińskiej UMCS, Wydawnictwo, „Polihymnia” – Lublin, Fundacja „Willa Polonia” i „Dla Pokoleń” z Lublina. Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód – Oddział w Lublinie i Redakcja dwumiesięcznika „Lublin. Kultura i Społeczeństwo. Wykłady inauguracyjne wygłosili; Prof. dr hab. Marija Zhygalowa z Uniwersytetu im. A Puszkina w Brześciu- Moje fascynacje literaturą polską i Prof. dr hab. Jan Orłowski z UMCS w Lublinie- Puszkin i Mickiewicz. Rosyjski mit dwóch poetów pod jednym płaszczem. W inauguracyjnej sesji uczestniczyli licznie przybyli przedstawiciele świata nauki, kultury, członkowie Stowarzyszenia Współpracy Polska- Wschód a w śród nich Prezes ZK SWP-W Józef Bryll, Wiceprezes ZK Zdzisław Jacaszek i Prezes Oddziału Lubelskiego Ks. prof. dr hab. Edward Walewander. Wręczono również odznaczenia i nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewody Lubelskiego i Marszałka Województwa. Dyplomem Wojewody Lubelskiego wyróżniony został Prezes Oddziału Lubelskiego SWP-W Ks. prof. dr hab. Edward Walewander. Decyzją Kapituły Zarządu Krajowego SWP-W medale „Mickiewicz –Puszkin” otrzymali : Prof.dr hab. Marija Zhygalowa z Uniwersytetu w Brzesciu Prof.. dr hab. Jan Orłowski z UMCS. Uroczystego wręczenia dokonali Prezes Stowarzyszenia Józef Bryll i Wiceprezes Zdzisław Jacaszek . Sesja jest kolejną wspaniała inicjatywą Oddziału Lubelskiego i osobiście Prezesa Oddziału Ks. prof. dr hab. Edwarda Walewandera, któremu serdecznie gratulujemy wyróżnienia.