List do Stowarzyszenia

19 czerwca do naszego Stowarzyszenia wpłynął list, który jest wynikiem reakcji na pismo wcześniej skierowane w sprawie wsparcia uczniów przy zakupie książek do nauki języka rosyjskiego. Nasze Stowarzyszenie realizuje wiele przedsięwzięć promujących od wielu lat naukę języka rosyjskiego; wsparcie Olimpiady Języka Rosyjskiego, konkursy poezji i prozy organizowane dla młodzieży i studentów, festiwale piosenki i wiele innych. Cieszy nas fakt możliwości wsparcia uczniów, którzy podjęli naukę tego pięknego języka. Serdecznie pozdrawiamy!