Nasi badacze, archeolodzy na konferencji w Mińsku

W dniach 25-26 kwietnia odbyła się w Mińsku międzynarodowa naukowo-praktyczna konferencja: „PAX MILITARIS: LUDZIE, UZBROJENIE, FORTYFIKACJE (od starożytności do początku XIX w.). Organizatorami byli: Instytut Historii Narodowej Akademii Nauk Białorusi i Muzeum Historii Miasta Mińska. Uczestniczyło w niej ponad 70 osób z Białorusi, Rosji, Polski, Włoch, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Ukrainy. Konferencja połączona była z pokazami dawnych sztuk fechtunku prowadzonych przez rekonstruktorów oraz produkcji uzbrojenia dawnymi metodami.

Na tym forum dwóch archeologów związanych z SWPW w swoich referatach przedstawiło część wyników badań dokonanych wspólnie z Wielkopolskim Forum Eksploracyjno-Historycznym. Krzysztof Gorczyca z Muzeum Okręgowego w Koninie – „Archeologiczne badania pól bitewnych powstania 1863 roku” i Michał Górny z Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą – „Wojskowość powstania 1863 na podstawie źródeł archeologicznych”. Wystąpienia spotkały się z zainteresowaniem i wywołały dyskusję. Jak zwykle przy takich okazjach odnowiono dawne znajomości i zawarto nowe.

Przy okazji w Instytucie Historii Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku przeprowadzono wykłady na temat badań archeologicznych prowadzonych przez muzeum w Koninie w zakresie neolitu i wczesnego średniowiecza.

Poza programem, dzięki uprzejmości białoruskich kolegów, udało się odwiedzić cmentarz ofiar stalinizmu w Kuropatach gdzie najprawdopodobniej spoczywa dziadek Krzysztofa – Jan Gorczyca rozstrzelany wiosną 1940 roku.

Zaproszenie na konferencję to wynik współpracy badaczy białoruskich i polskich w ramach organizowanego od trzynastu lat przez Koniński Oddział SWPW Międzynarodowego Obozu Archeologicznego. Takie spotkania są najlepszym przykładem kontaktów sąsiedzkich.