Książka – Społeczeństwa w transformacji

Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód dofinansowało wydanie książki pn „Społeczeństwa w transformacji”, będącej efektem współpracy naukowej uczonych z pięciu krajów słowiańskich Europy Środkowej: Białorusi, Polski, Rosji, Słowacji i Ukrainy. Różnorodne problemy badawcze zaprezentowane przez autorów artykułów pokazują zróżnicowanie przemian zachodzących w tych krajach, jak i podobieństwo niektórych aspektów życia społecznego okresu transformacji.

Przemiany gospodarcze i społeczne, jakie dotknęły społeczeństwa krajów przechodzących transformację systemową, w różny sposób wpłynęły na kondycję gospodarki jak i poziom życia obywateli poszczególnych państw. W życiu społecznym ludności państw przechodzących transformację pojawiły się różnorodne problemy, które stały się m.in. przedmiotem badania autorów niniejszych artykułów.