XII Polsko-Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa

W dniach 5-7 kwietnia 2019 odbył się wspólny, międzynarodowy finał XIV Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Ukraińskiej i XII Konkursu Poezji i Prozy Polskiej na Ukrainie.

W  finale konkursu wystąpili Laureaci Turnieju Wojewódzkiego XI Ogólnopolskiego Konkursu Poezji i Prozy Ukraińskiej oraz IX Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Polskiej na Ukrainie.

Celem konkursu jest rozwijanie polsko-ukraińskich kontaktów kulturowych, promocja literatury ukraińskiej w oryginale i przekładach na język polski, a także realizacja potrzeb kulturowych ukraińskiej mniejszości narodowej zamieszkałej na terenie Polski.

Adresatami konkursu jest młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna oraz dorośli.

Serdecznie gratulujemy organizatorom wydarzenia.