Namalowane w Biełgorodzie, prezentowane w Opolu

W Muzeum Śląska Opolskiego 17-go maja zaprezentowana została wystawa prac powstałych na XVII Biełgorodzkim Międzynarodowym Plenerze Słowiańskim, który odbył się na przełomie sierpnia i września 2017 roku w rejonie Borysowskim w miejscu niezwykłym – w ośrodku dendrologicznym w otaczającym Borysowkę dębowym rezerwacie „Las nad Worskłą”, będącym częścią rezerwatu „Biełogorie”.

Szesnastu artystów: 11 z różnych stron Rosji i 5 gości zagranicznych z Ukrainy, Serbii, Syrii i Polski zamieszkało w sercu prastarej dębowej puszczy pełnej tajemniczych gęstwin, omszałych zakamarków, murszejących olbrzymów, wykrotów i niepowtarzalnej aury, w towarzystwie dzików i saren.

Autorki wystawy „Baśń z paproci i mchu”  Anna Maria Rogowska – członek Zarządu Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego i Urszula Serafin-Noga – działaczka Stowarzyszenia w plenerze biełgorodzkim  uczestniczyły już po raz czwarty. Każdy plener ze względu na lokalizację i skład osobowy jest inny. W Borysowce nastrój rezerwatu zdominował twórczość artystów. Na wystawie zaprezentowany został plon tego pleneru. Obok opowieści o puszczy, pokazane zostały prace inspirowane starą drewnianą zabudową „заповедника”, architekturą skalną Borysowki i sąsiedniego Chotmyżyska – miejsca kultu, a także festiwalu słowiańskiego, w którym grupa artystów uczestniczyła.

Baśniowość, tajemniczość, poetyka rezerwatu i serdeczność mieszkańców „заповедника”,, to piękne wspomnienia, które artystki przywiozły do Polski z tego pleneru w Rosji.