Jubileusz 25 – lecia SWP-W w Opolu

Ocena dotychczasowych osiągnięć i spojrzenie w przyszłość bo „sukces to podróż, a nie miejsce przeznaczenia”                                     

W dniu 17 maja w Sali konferencyjnej Muzeum Śląska Opolskiego odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego poświęcone 25-leciu działalności stanowiącej wkład Stowarzyszenia w program obchodów 100-lecia Niepodległości Polski i 20-lecia Samorządności województwa i powiatów Śląska i 800-lecia Opola. Uczestników uroczystości powitał „słowem” Prezes Oddziału, a trzema piosenkami polskich i rosyjskich artystów Kamila Kłapińska, a obrazem, a raczej całą wystawą powitały zasłużone działaczki Stowarzyszenia, z bogatym dorobkiem artystycznym, które ponad 20 wystaw prezentowały w okresie ostatnich lat na imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie. Wspólnie z gospodarzami Województwa i Miasta Opola, Prezes Brudkiewicz powitał serdecznie Prezesa Stowarzyszenia Józefa Brylla, naszego serdecznego przyjaciela, szefa wymagającego, ale sprawiedliwego w ocenach naszej działalności znanej z autopsji bo wiele razy przebywał na Opolszczyźnie i powitał także naszego sąsiada, czyli Prezesa Oddziału w Wałbrzychu i Wiceprezesa Stowarzyszenia Leszka Solarka. Przedstawiciele kierownictwa Stowarzyszenia Józef Bryll, Leszek Solarek i Eugeniusz Brudkiewicz bardzo serdecznie powitali obecnych na uroczystości gospodarza regionu Wicemarszałka Województwa Opolskiego Stanisława Rakoczego i Prezydenta Miasta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego, Dyrektorów Departamentów Urzędu Marszałkowskiego, Dyrektorów placówek kultury, oświaty, nauki i biznesu, a także autorów wierszy wydanych w 5 tomach cyklu „Kresowianie piszą wierszem…” 95cio letniego Kazimierza Wasilewskiego i młodszą Różę Baranowską. Wydawnictwo pod redakcją dr Anny Krzywickiej-Ustrzyckiej działaczki naszego Stowarzyszenia.

List gratulacyjny przesłał do uczestników obrad przebywający na Ukrainie Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła i Wicemarszałek Roman Kolek. W obu listach zawarte zostały serdeczne wyrazy uznania i podziękowania i wysokiej oceny działalności Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód.

Nasz dorobek 25-lecia wniosło setki działaczy na ternie województwa i za granicą. Byli to ludzie, a więc członkowie Stowarzyszenia, osoby funkcyjne w strukturach terenowych u wojewódzkich.  Znacząca liczba tych osób niestety zakończyła swój żywot. Uczestnicy uroczystości minutą ciszy uczcili pamięć wszystkich działaczy i sympatyków, którzy odeszli na wieczną wartę w ciągu minionych 25 lat. Nasze osiągnięcia był możliwe również dzięki dobrej współpracy, głównie z Samorządami, władzami państwowymi, instytucjami kultury, nauki, biznesu.

Składamy serdeczne podziękowania za dobrą współpracę władzom Województwa Opolskiego, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Opolskiego i Urzędowi Wojewódzkiemu, prezydentom Miasta Opola i Kędzierzyna-Koźla, starostom, burmistrzom, wójtom miast i gmin województwa opolskiego, organizacjom i instytucjom, podmiotom gospodarczym, szkołom i uczelniom, z którymi współpracowaliśmy w minionym 25-leciu, a w szczególności tym z ostatnich lat i wymieniono imiennie 34 instytucje. Syntetyczne zaprezentowanie działalności Oddziału obejmowało 96 slajdów, natomiast pełna informacja o 25-letniej działalności jest zawarta w 102 edycjach biuletynu „Ze Wschodu i o Wschodzie” w objętości ponad 20 000 stron, który był rozpowszechniany w okresie 25 lat i jest dostępny dla zainteresowanych w naszym Oddziale.

Jako pierwszy z gości w dyskusji zabrał głos Prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski wyrażając uznanie za bogatą działalność Stowarzyszenia idących nie raz pod prąd bieżących wydarzeń, ale godnie i wszechstronnie prezentujących miasto i region. Na zakończenie wystąpienia wręczył dla Stowarzyszenia piękny obraz wykonany na corocznym międzynarodowym plenerze malarskim w 2017 roku w Opolu.

Następnie zabrał głos Wicemarszałek Województwa Opolskiego Stanisław Rakoczy który bardzo wysoko ocenił 25cio letnią działalność Stowarzyszenia na Opolszczyźnie i współpracę z Zarządem Województwa i na zakończenie przekazał list Marszałka Województwa Opolskiego zawierający słowa uznania za szeroką działalność Stowarzyszenia, a także pięknie wygrawerowany Dyplom z okazji Jubileuszu 25-lecia działalności Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód z wyrazami uznania Zarządowi Opolskiemu Oddziału Wojewódzkiemu za wkład w rozwój międzynarodowej współpracy naukowej, oświatowej, kulturalnej i turystycznej, a także życzenia dalszych sukcesów.

Całościowego spojrzenia na działalność Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego dokonał Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Józef Bryll, który na zakończenie wystąpienia wręczył Medal Mickiewicz-Puszkin dla Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego – najaktywniejszego w 25-leciu działalności Stowarzyszenia, który odebrali Prezes Eugeniusz Brudkiewicz, Wiceprezesi Elżbieta Roehr i dr Irena Danecka oraz dwie najmłodsze działaczki Daria Ogon i Kamila Kłapińska jako perły naszej działalności w środowisku studenckim, a ich Koło Naukowe Kultury Rosyjskiej Uniwersytetu Opolskiego zdobyło po raz trzeci Nagrodę Rektora Uniwersytetu Opolskiego.

Dalsze Medale Mickiewicz-Puszkin wręczał Prezes Bryll i Wiceprezesi Stowarzyszenia, które otrzymali:

  • Dr Beata Wewiórka,
  • Doc. dr inż.  Lech Nowakowski,
  • Dr Norbert Lysek,
  • Roman Wodiczko,
  • Ludmiła Sobolewska,
  • Barbara Biliczak,
  • Regina Duda,
  • Helena Gruszka.

Za wieloletni osobisty wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia oraz zaangażowanie na rzecz budowania dobrosąsiedzkich stosunków z państwami za wschodnią granicą Dyplomy Honorowe otrzymały osoby nagrodzone dawniej Medalami Mickiewicz-Puszkin oraz osoby i działacze młodszego pokolenia:  Prof. dr hab. Wojciech Chlebda, Dr Irena Danecka, Dr Wanda Matwiejczuk, Adam Karcher, Barbara Chlebda, Jadwiga Kuźbida, Joanna Dubiel-Stonoga, Ewa Kampa, Anna Lysek, Anna Maria Rogowska, Urszula Serafin-Noga, Janusz Ireneusz Wójcik, Aleksandr Kovalenko, Barbara Bilkiewicz-Seń, Daria Ogon, Elżbieta Roehr.

Interesującym elementem uroczystości było wystąpienie delegacji Instytut Slawistyki na czele z Prof. dr hab. Wojciech Chlebda – dyrektorem Instytutu Slawistyki, przewodniczącym Komitetu Językoznawstwa PAN; członkiem Prezydium Komitetu Słowianoznawstwa PAN, który na zakończenie wstąpienia wręczył Eugeniuszowi Brudkiewiczowi zadedykowany Podręczny Idiomatykon Polsko-Rosyjski ze szczerą wdzięcznością za wieloletnie wsparcie  i gratulacjami w roku Jego 80-lecia podpisany przez wszystkich autorów. Na zakończenie uroczystości głos zabrał Eugeniusz Brudkiewicz, który serdecznie podziękował przedstawicielom władz i instytucji, a przede wszystkim działaczom Stowarzyszenia za współpracę w minionym 25-leciu, które tak wysoko zostało dziś ocenione, a było to możliwe dzięki wspólnemu wysiłkowi obecnych i nieobecnych na naszym uroczystym spotkaniu i zapewnił, że nasze dotychczasowe osiągnięcia spowodują zwiększony wysiłek w realizacji naszych zadań programu XX Kongresu Stowarzyszenia i Walnego Zebrania Delegatów naszego Oddziału. Dziękując wszystkim obecnym za udział i dyscyplinę zaprosił do zwiedzania wystawy Urszuli Serafin-Nogi i Anny Mari Rogowskiej obrazów wykonanych na XVII Biełgorodzkim Międzynarodowym Plenerze Słowiańskim oraz na poczęstunek przygotowany w holu Muzeum Śląska Opolskiego.