Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego dla naszego Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego

W dniu 24 kwietnia br. w Filharmonii Opolskiej odbyła się uroczysta gala „Partnerstwo bez granic – Opolskie 15 lat w Unii Europejskiej” z udziałem delegacji władz regionów z Niemiec, Czech, Ukrainy, Rumuni, Węgier, Francji z którymi współpracuje Opolszczyzna, Konsulów i Konsulów Honorowych sąsiednich krajów, władz wojewódzkich, przedstawicieli samorządów terytorialnych, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych którzy przybyli na zaproszenie Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły.

Opolskie partnerstwo, to „partnerstwo bez granic” – tysiące inicjatyw, projektów, spotkań, serdecznych uścisków rąk, ale przede wszystkim przyjaźnie, więzi międzyludzkie, miłe wspomnienia i plany na przyszłość, które realizują samorządy, organizacje pozarządowe, uczelnie, szkoły, instytucje kultury.

Wejście do Unii Europejskiej, to nie tylko otwarte granice, ale również zmiana mentalności, obalenie stereotypów i wzajemne otwieranie się na partnerów – podkreślił to w swoim wystąpieniu otwierającym galę Marszałek Andrzej Buła.

Podczas uroczystej gali wyróżniono tych najaktywniejszych, wyłoniono kilkunastu laureatów nagrody „Partnerstwo bez granic – Opolskie 15 lat w Unii Europejskiej”. Do najaktywniejszych trafiły również tytuły „Opolskie Gwiazdy Europy”.

Z dużą uwagą uczestnicy gali wysłuchali wystąpień gości zagranicznych ze wszystkich regionów partnerskich o owocach współpracy i deklaracjach na dalszą współpracę i wymienili się z Marszałkiem Województwa Andrzejem Bułą i Przewodniczącym Sejmiku Województwa Rafałem Bartkiem okolicznościowymi gratulacjami.

Najważniejszym wydarzeniem gali było wręczenie pięknie wygrawerowanych dyplomów i nagród pieniężnych laureatom konkursu „Partnerstwo bez granic – 15 lat w Unii Europejskiej” w trzech kategoriach: „Samorządy lokalne”, „Instytucje publiczne” i „Organizacje pozarządowe” za inicjatywy międzynarodowe realizowane w ciągu całego minionego piętnastolecia.

Drugim bardzo ważnym wydarzeniem było przyznanie po raz pierwszy przez Marszałka Województwa nagrody – tytułu „Opolskie Gwiazdy Europy” za współpracę międzynarodową, które otrzymało piętnaście najaktywniejszych samorządów gmin, pięć samorządów powiatów, cztery uczelnie wyższe i cztery najbardziej aktywne we współpracy zagranicznej organizacje pozarządowe, dziesięć organizatorów sportów i dziesięć instytucji w regionie.

Warto nadmienić i pochwalić się, że Opolski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód zdobył II nagrodę „Partnerstwo bez granic – 15 lat w Unii Europejskiej” i zajął I miejsce „Opolskich Gwiazd Europy” za najbardziej aktywną współpracy zagraniczną, obydwie nagrody w kategoriach „organizacje pozarządowe”.

W pierwszej części galę uświetniła orkiestra Szkoły Muzycznej, a po zakończeniu drugiej części odbył się koncert orkiestry Filharmonii Opolskiej z programem najwybitniejszych kompozytorów europejskich nagradzany wielokrotnie przez uczestników gali burzliwymi brawami.