Konferencja w Katowicach

W kwietniu br. w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Znaczenie e-zdrowia dla nowoczesnej medycyny – szanse i zagrożenia”, zorganizowana przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Akademię Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach oraz Śląski Oddział Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód. Konferencję objęli patronatem Prezydent Miasta Katowice oraz Prezydent Miasta Zawiercie.
W ramach 4 paneli dyskutowano o znaczeniu e-medycyny, profilaktyce
i wczesnej diagnostyce, e-medycynie w onkologii i rehabilitacji oraz wyzwaniach lekarzy w polityce senioralnej w Polsce i na Białorusi. Udział w konferencji wzięli m.in. :  dr n. med. Beata Małecka-Libera – Poseł na Sejm RP, dr n. med. Jacek Kozakiewicz – Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej, dr hab. Krystyna Kwaśna – Prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach,  Janusz Cieszyński – Podsekretarz stanu Ministerstwa Zdrowia,  Michał Boni – Europoseł, prof. nadzw. dr hab. n. med. Marek Kawecki – Kierownik Katedry Ratownictwa Medycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Wiceprezes Sekcji Oparzeń Towarzystwa Chirurgów Polskich a także goście z Białorusi: Alena Vasilevna Yurenya – Główny lekarz Miejskiej Poradni Endokrynologicznej, główny niezależny endokrynolog Komitetu Zdrowia Miejskiego Komitetu Wykonawczego w Mińsku,Elena Valerevna Bogomazova – Z-ca głównego lekarza ds. ekspertyzy medycznej i rehabilitacji
w Krajowym Centrum Rehabilitacji Medycznej i Balneoterapii,Edward Eduardovich Valchuk – Główny lekarz Krajowego Centrum Opieki Medycznej Irina Nikołajewna Valchuk – Profesor nadzwyczajny epidemiologii Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego.

Delegacja białoruska wzięła również udział 5 kwietnia w spotkaniu z władzami Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach i rozmowach dotyczących płaszczyzny współpracy i możliwości podpisania umów dwustronnych o współpracy. Serdecznie gratulujemy prezesowi Oddziału Śląskiego Markowi Rasinskiemu inicjatywy i realizacji konferencji.