Medal Mickiewicz – Puszkin dla Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca

W dniu 25 kwietnia 2019 roku w uznaniu zasług za działania podejmowane na rzecz integracji narodów na wniosek oddziału podkarpackiego Pan Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc otrzymał medal Mickiewicz – Puszkin przyznany przez Kapitułę i Zarząd Krajowy  Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód. Medal w imieniu Zarządu Krajowego wręczył Prezes Oddziału Podkarpackiego Gabriel Zajdel wraz z delegacją członków oddziału.
 

Honorowanie Medalem Mickiewicz – Puszkin, przyznawanym przez Jury Nagrody Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, ma już swoją historię. W ciągu kilku lat jej istnienia uhonorowano nią wiele osób z różnych środowisk, obywateli Polski i innych państw. Klamrą spinającą zasługi wszystkich Nagrodzonych jest docenienie ich zaangażowania na rzecz zbliżenia między Polską a krajami na wschód od naszej granicy. Ideą przewodnią Nagrody jest inicjowanie społecznego procesu myślenia, by dusza polska i dusza naszych rosyjskich sąsiadów ze Wschodu nie były dla siebie obce i nieznane.

Mickiewicz i Puszkin w ważnym okresie historii naszych kultur byli niezwykłymi nauczycielami, a nawet w pewnym sensie „prorokami”. Ich twórczość wywarła nadzwyczaj silny wpływ na kształtowanie się zarówno świadomości polskiej, jak i rosyjskiej. Obaj nakreślili drogę jej rozwoju. Przyznawanie Medalu ich imienia przypomina ciągle na nowo misję życiową tych dwóch wielkich poetów.

Serdecznie gratulujemy!