IV Festiwal Języka Rosyjskiego na Uniwersytecie Rzeszowskim

28 lutego 2020 w Katedrze Filologii Rosyjskiej odbył się IV Festiwal Języka Rosyjskiego, festiwal który z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród młodzieży województwa podkarpackiego.

Główną pomysłodawczynią i organizatorką Festiwalu jest Pani dr Małgorzata Dziedzic Z-ca Dyrektora Instytutu Neofilologii ds. Ogólnych i Naukowych na Uniwersytecie Rzeszowskim, której serdecznie gratulujemy.

Festiwal, zorganizowany we współpracy z naszym Stowarzyszeniem, w pełni wpisuje się w nasze cele statutowe i pozwala uczniom szkół ponadpodstawowych oraz studentom na kontakt z literaturą, muzyką, a także tradycjami Rosjan.

W ostatnim czasie nauka języka rosyjskiego zyskuje coraz większą popularność na terenie Podkarpacia. Widzimy to w szkołach podstawowych i średnich gdzie coraz więcej młodzieży wybiera naukę języka rosyjskiego dlatego też tego typu wydarzenia są ważne bo sama znajomość języka obcego nie wystarczy, należy znać kulturę i tradycje narodu który się nim posługuje.

W tegorocznej edycji udział wzięło 150 uczniów różnych typów szkół i studentów oraz wielu sympatyków języka i kultury rosyjskiej. Uczestnicy przystąpili do dwóch konkursów językowych, dyktanda, testu wiedzy na temat życia i twórczości Aleksandra Puszkina oraz zaprezentowali swoje zdolności wokalne i muzyczne podczas konkursu piosenki rosyjskiej. Ponadto uczniowie i zaproszeni goście wysłuchali wykładu w języku rosyjskim, uczestniczyli w degustacji potraw kuchni rosyjskiej, a także zapoznali się z działalnością Koła Naukowego Rusycystów Sekcji Slawistycznej.
Festiwal swoją obecnością uświetniło wielu znakomitych gości, wśród których znaleźli się m.in.: JM Rektor UR, prof. dr hab. Sylwester Czopek, Dyrektor Instytutu Neofilologii UR, dr hab., prof. UR Agnieszka Uberman, Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Krakowie Sergey Linevich, Przedstawicielka Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury w Warszawie Natalia Tsyrendashieva, Członek Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Polsce Galina Trawkina, Pełnomocnik
Wojewody Podkarpackiego do spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych Małgorzata Majka-Onyszkiewicz. Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód reprezentowali Prezes Oddziału Podkarpackiego Gabriel Zajdel.

Podczas otwarcia IV Festiwalu Języka Rosyjskiego w imieniu Prezydium Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Prezes Oddziału Podkarpackiego Gabriel Zajdel wręczył medal Mickiewicz-Puszkin JM Rektorowi Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwestrowi Czopkowi. Honorowanie Medalem Mickiewicz- Puszkin, przyznawanym przez Jury Nagrody Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, ma już swoją wieloletnią historię. Wszystkich Nagrodzonych łączy ich zaangażowanie na rzecz zbliżenia między Polską a krajami na wschód od naszej granicy.


Dodatkową atrakcją IV Festiwalu Języka Rosyjskiego był występ wokalno-taneczny grupy przedszkolaków z Dębicy, którzy przybyli do nas w ramach Projektu Mały Europejczyk to Ja i Ty. Jego autorką jest Pani Dyrektor Przedszkola nr 1 w Dębicy Anna Szczepanik.


Uczestnicy konkursów rywalizowali o tytuł laureata oraz nagrody ufundowane przez Uniwersytet Rzeszowski oraz sponsorów i partnerów wydarzenia. Nasze Stowarzyszenie ufundowało nagrody rzeczowe dla laureatów poszczególnych konkursów.

Lista laureatów poszczególnych konkursów:
dyktando dla uczniów-obcokrajowców (rodzimych użytkowników języka rosyjskiego) przygotowane i przeprowadzone przy współpracy z Centrum Językowym Cosmopolitan z Krosna
I miejsce Yechyk Kateryna
II miejsce Yan Hvizdzzhynskyi
III miejsce Yelizaveta Yedelieva

Test leksykalno-gramatyczny dla uczniów szkół średnich
I miejsce Dominika Mazur
II miejsce Mateusz Miklicz
III miejsce Wojciech Chmura

Test leksykalno-gramatyczny dla studentów Katedry Rusycystyki UR
I miejsce Alicja Harapiuk
II miejsce Agata Wolanin
III miejsce Tomasz Herdzik

Konkurs wiedzy (test wyboru) „Życie i twórczość Aleksandra Puszkina” dla uczniów szkół podstawowych i średnich
I miejsce Adam Jarosz
II miejsce Mikołaj Wołos
III miejsce Wiktoria Panek

Konkurs piosenki rosyjskiej ‒ soliści:
I miejsce Sara Czech
II miejsce Kamil Opar
III miejsce Adrianna Nycz


Konkurs piosenki rosyjskiej ‒ duet/zespół:
I miejsce Katarzyna Babiak, Julia Dziadosz, Paulina Cecuła, Patrycja Nieznańska, Joanna Gosztyła, Mateusz Burczyk
II miejsce Rozalia Białorucka, Paulina Czech
III miejsce Natalia Saj, Monika Traciak, Bartłomiej Sabaj, Jakub Oleś

wyróżnienie Anastazja Rzucidło, Zuzanna Kapusta

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Prezydent Miasta Rzeszowa oraz Podkarpacki Kurator Oświaty.

Zdjęcia: Michał Święcicki, UR oraz Organizatorzy