Miejsce już nie zapomniane

Cmentarz wojenny w Łężcu koło Strzałkowa , na którym spoczywa około 8 tysięcy zmarłych jeńców i internowanych z czasów 1914-1921 nie jest już miejscem zapomnianym. Do nie dawna był ono jak wyrzut sumienia. Bowiem trudno było się zajmować cudzymi grobami, jak historycy milczeli o tym kawałku historii. Przecież nie są to cudze groby, gdyż chociażby przeglądając książkę profesora Wiesława Olszewskiego znaleźć można obok nazwisk obecnie naszych sąsiadów czysto polskie nazwiska. W tamtym czasie zamieszkiwaliśmy jedno państwo. A potem walczyliśmy z sobą, każdy o inną ojczyznę, ale o swoją. Pogodził ich jeden cmentarz. Tam nie ma już swarów, nie ma już przeciwników,  wrogów.

Młodzi ludzie, uczestnicy corocznych konińskich obozów archeologicznych z Rosji, Ukrainy i Polski uznając za swój obowiązek czcić pamięć po tamtych czasach postanowili zająć się tym miejscem. I tak w roku poprzednim oraz w lecie tego roku w ramach projektu Warsztat Historyczno – Archeologiczny młodzi wolontariusze pracowali nad przywróceniem temu cmentarzowi właściwego wyglądu i miejsca w świadomości społecznej swoich rodaków. Prace archeologiczne pozwoliły odsłonić rzeczywistość cmentarza z tamtych lat. Usuwając część zbędnej  roślinności wytyczono miejsca mogił, odkryto miejsce kaplicy cmentarnej i postawionego tam drewnianego krzyża. Młodzież postanowiła aby krzyż, znak ich wiary powrócił na swoje miejsce. Stosownie do ich prośby Stowarzyszenie nasze wystąpiło do Wojewody Wielkopolskiego o wydanie zezwolenia na jego postawienie. Wojewoda zgodę taką wydał. Jeszcze w trakcie trwania licowego warsztatu wykonano replikę krzyża i ją poświęcono.

W dniu 17 października poświęcony przez księży katolickich i księdza prawosławnego krzyż został na dawnym miejscu ustawiony.  Na skromną ale wymowną uroczystość przybył Eugeniusz Grzeszczak-Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, a także okoliczni mieszkańcy: młodzi i dojrzali, samorządowcy ze Starostą Słupeckim i Wójtem Gminy Strzałkowo,  proboszczami miejscowych parafii. Gospodarzami uroczystości byli: Józef Bryll – Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód   i Zdzisław Jacaszek -€“ Wiceprezes.

A co dalej? Otóż są już plany dalszej pracy. Dzięki przyznanym środkom i pomocy Wojewody Wielkopolskiego  będzie możliwe dalej porządkowanie terenu cmentarza. Są propozycje sporządzenia projektu kompleksowego urządzenia tego miejsca. Co jednak jest najważniejsze, to są chętni młodzi wolontariusze z Ukrainy, Rosji, Białorusi i nie zabraknie także Polaków.

Informacja ukazała się także:
TV Wielkopolska
Portal Powiatu Słupeckiego

Zdzisław Jacaszek