W Opolu o współpracy gospodarczej z krajami Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej z udziałem ambasadora Armenii

6 października 2015 r. w nowopowstałym Centrum Wystawienniczo – Kongresowym Opolu odbyło się szereg imprez towarzyszących V Ogólnopolskiemu Kongresowi Branży Spożywczej, które stanowi dobrą płaszczyznę prezentacji lokalnych firm oraz okazję do wymiany doświadczeń nt. sytuacji i perspektyw w rozwoju przemysłu spożywczego w Polsce.
W rozpoczynającej Kongres Konferencji udział wzięli członkowie władz miasta i województwa. Tomasz Kostuś, członek zarządu województwa stwierdził, że branża spożywcza jest drugą – po chemicznej – pod względem produkcji sprzedanej w regionie. Podkreślił także, że opolscy mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie w postaci dotacji i pożyczek z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości ponad 162 mln euro. Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola ocenił, że efektem poprzednich kongresów był napływ inwestycji zagranicznych oraz wysoki wzrost produkcji z tych zakładów. Przedstawiciele branży mięsnej mówili o sposobach rozwiązywania problemów ze zbytem produkcji po wprowadzeniu sankcji na handel z Rosją.
Nasze Stowarzyszenie objęło patronatem towarzyszącą Kongresowi Konferencję Biznesową „I Opolskie Forum Przemysłu Rolno-Spożywczego Polska-Armenia-Białoruś-Kazachstan-Kirgistan-Rosja”. Udział w obradach wzięli uczestnicy Kongresu oraz liczni goście, a wśród nich JE Ambasador Armenii Edgar Ghazaryan. Główny gość poinformował zebranych o aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej w Armenii oraz oczekiwania związane z przystąpienie tego kraju do nowej Unii Gospodarczej. Zbigniew Bereza przedstawił charakterystykę przemysłu rolno-spożywczego oraz branży opakowaniowej w krajach Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, a dr Piotr Kołodziej o wymaganiach weterynaryjnych w zakresie wymiany handlowej produktów pochodzenia zwierzęcego pomiędzy Polską, a krajami Unii Gospodarczej.
Po Konferencji odbyło się spotkanie Ambasadora Edgara Ghazaryana z władzami województwa, które reprezentowali: wicewojewoda opolski Antoni Jastrzembski oraz rzedu Marszałkowskiego Tomasz Kostuś. członek zarządu. W spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele SWP-W: Eugeniusz Brudkiewicz i Zbigniew Bereza.