Pożyteczne spotkanie

W dniu 22 października 2015 r. gościliśmy w „Domu Przyjaźni” prof. dr hab. Sergieja Michalczenko z Państwowego Uniwersytetu w Briańsku. Prof. S. Michalczenko przebywał w Warszawie na Konferencji naukowej organizowanej przez Wydział Lingwistyki Stosowanej – Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego n.t. „Nauka w Polsce i Rosji – miejsca wspólne”. Warto nadmienić, iż prof. dr hab. S. Michalczenko, Dyrektor Naukowego Instytutu Badań Podstawowych i Praktycznych Państwowego Briańskiego Uniwersytetu im. Petrowskogo wygłosił referat poświęcony postaci Polaka – Spektorskiego Eugeniusza (1875 – 1951) wybitnego profesora prawa, dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego do 1914 r., a następnie rektora Uniwersytetu w Kijowie (1914 – 1917). W dorobku naukowym Profesora są badania nad historią Uniwersytetu Warszawskiego zwanego dawniej Imperatorskim Uniwersytetem Warszawskim. Obecnie aktywnie włącza się w popularyzację kultury polskie w Briańsku. Jest związany z działającym tam Stowarzyszeniem Społeczno-Oświatowo-Kulturalnym „DOM POLSKI”. Z Jego inicjatywy utworzono na Uniwersytecie Briańskim fakultet języka polskiego i Centrum Kultury i Języka Polskiego, a także dzięki Niemu briańscy studenci wyjeżdżają na praktyki archeologiczne do Polski. Posiada liczne kontakty naukowe w Polsce: UAM w Poznaniu, UMCS i KUL w Lublinie i oczywiście w Uniwersytecie Warszawskim.

W trakcie spotkania, w którym stronę polską reprezentowali: Zdzisław Jacaszek, Jerzy Smoliński i Zbigniew Bereza omówiono problemy dwustronnej współpracy polsko – rosyjskiej w dziedzinie nauki i wymiany grup studenckich. Podkreślono potrzebę rozwijania kontaktów pomiędzy uczelniami wyższymi i szkołami obu krajów. Zwrócono uwagę na wzrastające zainteresowanie w zawiązywaniu bezpośrednich kontaktów wymienionych instytucji naukowych i oświatowych. Rosyjskiego Gościa poinformowaliśmy o działaniach Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód i Stowarzyszenia Współpracy Polska – Rosja w tych obszarach.