Międzynarodowy Turniej Halowej Piłki Nożnej w Grodnie.

W dniach 2018.11.23-25 w Grodnie na Białorusi odbył sięMiędzynarodowy Turniej Halowej Piłki Nożnej. W Turnieju mogły uczestniczyć drużyny zaproszone przez organizatora, którym był Związek Polaków na Białorusi-Oddział Grodzieński. Zawodnicy biorący udział w zawodach musieli mieć ukończone40 lat.

Na zaproszenie organizatora udział w Turnieju wzięła reprezentacja Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego SWP-W. W zawodach wzięły udział drużyny z Rosji, Białorusi, Ukrainy, Polski oraz drużyna dyplomatów zMińska. Miejscem zmagań drużyn była hala sportowa w szkole w Kwasówce koło Grodna.

Na szczególną uwagę zasługuje dobra organizacja Turnieju, którymkierował przewodniczący Oddziału Grodzieńskiego Związku Polaków na Białorusipan Kazimierz Znajdziński oraz duch sportu i serdeczna atmosfera. Drużyna z Białegostoku zdobyła puchar Fair play. Kierownikiem i kapitanem drużyny białostockiej był pan Sławomir Trochimczyk.

Podlaski Oddział Wojewódzki SWP-W na Turnieju reprezentowała wiceprezes Agnieszka Nazaruk- Zdanuczyk.