VII Wojewódzki Konkurs Małych Form Bajkowych w języku rosyjskim

5 grudnia w X LO w Gdyniodbył się VII Wojewódzki Konkurs Małych Form Bajkowych w języku rosyjskim. Zespoły teatralne z gimnazjów i liceów
z Gdańska i Gdyni przedstawiły inscenizacje bajek „Емеля дурак” „Белоснежка”,”Морозко”, „Волк и семеро козлят” czy „Викинги”. Zespoły wykazały się dużą kreatywnością w interpretowaniu bajek, dobrą grą aktorską, pomysłowymi kostiumami. Jury pod przewodnictwem dyrektora RosyjskiegoCentrum Nauki i Kultury w Gdańsku Andrieja Potiomkina nagrodziło najlepsze przedstawienia okolicznościowymi statuetkami oraz nagrodami za grę aktorską:

I miejsce-X LO za bajkę „Morozko”

II miejsce-XIX LO w Gdańsku za spektakl „Wikingowie”

III miejsce-Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni za przedstawienie”Jemielia głuptas”

Nagrody indywidualne dla najlepszych aktorów wręczyła p. Anna Firlej- wiceprezes StowarzyszeniaWspółpracy Polska – Wschód, prezes Oddziału Pomorskiego  w Gdańsku. Nagrodzonym i organizatorom serdecznie gratulujemy.