Międzynarodowy Dzień Języka Rosyjskiego Opole 5.06.2017 r.

W przeddzień przypadającego na 6-go czerwca w Studenckim Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego obchodzono Międzynarodowy Dzień Języka Rosyjskiego.

Obchody zostały zorganizowane przez Instytut Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego, Koło Naukowe Kultury Rosyjskiej i Opolski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód.

Otwarcia dokonała dr Irena Danecka, przewodnicząca komitetu organizacyjnego, Wiceprezes  Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego SWP-W witając  w imieniu organizatorów zebranych w tej pięknej sali ponad 250 uczestników, w tym gości zaproszonych, wykładowców i studentów oraz uczniów i nauczycieli Zespołu  Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Głubczycach, Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach, Gimnazjum nr 5 im. Powstańców Śląskich w Rudzie Śląskiej. W spotkaniu uczestniczyła także Elżbieta Roehr, Wiceprezes Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego SWP-W.

Następnie głos zabrała prof. Joanna Czaplińska, Dziekan Wydziału Filologicznego witając wszystkich uczestników oraz zapraszając młodzież do studiowania na Uniwersytecie Opolskim i uczenia się języków obcych.

Z dużym zainteresowaniem uczestnicy wysłuchali interesującego wystąpienia – przesłania na Międzynarodowy Dzień Języka Rosyjskiego prof. dr. hab. Wojciecha Chleby, przewodniczącego Komitetu Językoznawstwa PAN i członka Prezydium Komitetu Słowianoznawstwa PAN, dyrektora Instytutu Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego.

Kolejnym ciekawym punktem spotkania był wykład i prezentacja multimedialna dr Jadwigi Tarsy, Это Россия, детка! Rosja oczami Rosjan, który z dużym zainteresowaniem wysłuchali w zupełniej ciszy młodzi i starsi uczestnicy.

Mgr Barbara Chlebda zaprezentowała wykład wraz z prezentacją Jak można przyjemnie i skutecznie uczyć się dziś języka rosyjskiego.

Część artystyczna wzbudziła duże zainteresowanie obecnych, bo łączyła prezentacje przygotowaną przez uczniów, studentów i pracowników nauki.

Występy rozpoczął Mikołaj Berestecki z II klasy Technikum Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Głubczycach, który przy akompaniamencie Krzysztofa Fuhs, uczenia LO w Głubczycach zaśpiewał piosenkę „Гори, гори моя звезда”.

Następnie piosenkę „Возможны чудеса” przepięknie wykonała Kamila Kłapińska, studentka III roku języka biznesu Uniwersytetu Opolskiego, przewodnicząca Koła Naukowego Kultury Rosyjskiej.

Stworzony na potrzeby tego spotkania zespół ze studentów II roku języków obcych w turystyce, grupa B zaśpiewał „Katiusze”.

Kolejnym punktem programu artystycznego był występ uczniów z Gimnazjum nr 5 im. Powstańców Śląskich w Rudzie Śląskiej:

piosenka „Что меня ждёт?” – Adrianna Jagiełło z kl. III

piosenka „Старый клён”  – uczniowie kl. II

„На сопках Маньчжурии” – akordeon Miłosz Gola (Miłosz jest absolwentem gimnazjum nr 5, obecnie jest uczniem klasy II Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Rudzie Śląskiej)

„Белые розы” – akordeon Miłosz Gola

Вальс 2, Дмитрий Шостакович – akordeon Miłosz Gola

„Катюша” – akordeon Miłosz Gola

Mocnym akcentem spotkania była prof. Elena Jagt-Yazykova, która zaśpiewała dwie piosenki

„Как здрово, что все мы здесь сегодня собрались”

„Давайте говорить на русском языке”

Na zakończenie spotkania z własnym programem artystycznym wystąpili uczniowie Technikum Ekonomicznego przy Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach: Aleksandra Fit, Natalia Stańczyk kl. 3 a (prowadzące), Gabriela Domerecka kl. 3 a (recytacja wiersza), Bartek Jabłoński kl. 3 a („Kalinka’”), Aleksandra Pabian kl. 1 a (śpiew), Dominika Michalska kl. 3 a (scenka „Przepis na bliny”). Występ został przyjęty gromkimi brawami.

Tym występem zakończono obchody Międzynarodowego Dnia Języka Rosyjskiego w Opolu, kolejne za rok!

zespół redakcyjny biuletynu

Ze Wschodu i o Wschodzie