Współpraca z Bemowskim Towarzystwem Fotograficznym

3 czerwca w Bibliotece Głównej WAT odbył się Wernisaż Międzynarodowej Wystawy Fotograficznej „Fotografia Ambasadorem Kultury”. Wystawa przedstawia prace fotograficzne członków  Bemowskiego Towarzystwa Fotograficznego i grupy fotograficznej z Ukrainy. Została przygotowana z okazji 30- lecia Bemowskiego Towarzystwa Fotograficznego oraz międzynarodowego pleneru fotograficznego w ramach współpracy z Dzielnicą Kijowa Światoszyn i Klubem Fotograficznym IKAR. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli : Ambasador Ukrainy w RP, Burmistrz Dzielnicy Bemowo i Komendant WAT. Nasze Stowarzyszenie w  udzieliło wsparcia  w przygotowaniu wystawy. W wernisażu uczestniczył członek ZK, Prezes Oddziału Mazowieckiego SWP- W Ryszard Tomalak, który przekazał Prezesowi BTF Marianowi Rynkiewiczowi Dyplom Honorowy Zarządu Krajowego SWP-W, przyznany za zasługi w rozwijaniu dobrosąsiedzkich kontaktów z Ukrainą. W dniu 5 czerwca odbyło się spotkanie władz BTF i uczestników pleneru z władzami Dzielnicy Bemowo, w którym uczestniczył Prezes Stowarzyszenia Józef Bryll. Podczas spotkania wymieniono poglądy dotyczące możliwości współpracy organizacji pozarządowych z władzami samorządowymi w zakresie  rozwijania dobrosąsiedzkich stosunków pomiędzy Polską i Ukrainą. Wydarzenia związane z obchodami 30-lecia BTF dobrze rokują dalszej współpracy naszego Stowarzyszenia, a szczególnie Oddziału Mazowieckiego z Towarzystwem Fotografików.