Wizyta Rektora Uralskiego Państwowego Federalnego Uniwersytetu w Jekaterynburgu prof. Wiktora Kokszarowa

2 grudnia 2016 roku gościliśmy prof. Wiktora Kokszarowa. Profesor jest znaną postacią życia naukowego, politycznego i społecznego w obwodzie Swierdłowskim i w Federacji Rosyjskiej. W przeszłości pełnił odpowiedzialne funkcje państwowe i samorządowe. Był między innymi ministrem i prezesem Rady Ministrów odwodu Swierdłowskiego. Aktualnie jest doradcą Prezesa Rady Ministrów Federacji Rosyjskiej, przewodniczącym wspólnych komisji rosyjsko-amerykańskiej i rosyjsko-chińskiej ds. współpracy uniwersytetów tych państw oraz wielu innych organizacji bilateralnych i międzynarodowych.
W spotkaniu uczestniczyli profesorowie i wykładowcy polskich uczelni, absolwenci wyższych uczelni Rosji, członkowie SWP-W i SWP-R z J.Bryllem, J.Smolińskim i Z.Berezą. Obecny był także zastępca dyrektora Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury – Andrej Potiomkin.
Wprowadzenia do dyskusji dokonał rektor W. Kokszarow, informując zebranych o stanie organizacyjnym i głównych kierunkach pracy Uniwersytetu, który nosi imię Borysa Jelcyna. W 2009 roku otrzymał on status Uniwersytetu Federalnego i wchodzi aktualnie w 10 najważniejszych uczelni w Federacji Rosyjskiej. Aktualnie studiuje w nim ponad 32 tys studentów na studiach dziennych, w tym 2 tys obcokrajowców i około 20 tys na studiach wieczorowych i zaocznych. Uniwersytet zatrudnia 3 tys pracowników naukowych, w tym 200 obcokrajowców (z Niemiec, USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Australii, Hiszpanii i Portugalii). Uczelnia współpracuje z około 400 uniwersytetami i politechnikami z 42 państw Europy i świata, w tym z 8 uczelniami polskimi. Główny kierunek pracy Uniwersytetu to kształcenie kadr dla potrzeb konkretnych firm i instytucji. W tym celu w przedsiębiorstwach produkcyjnych funkcjonuje 15 katedr przygotowujących dla nich kadry pracownicze, zwłaszcza inżynierskie. Uczelnia posiada lub jest współwłaścicielem 82 małych i średnich firm produkcyjnych, których wartość rocznej produkcji przekracza 150 mln USD.
Po wypowiedzi prof. W. Kokszarowa wywiązała się dyskusja, w której zabrało głos 7 osób. Polskich uczestników spotkania interesowały np. problemy naboru kandydatów na studia, praca z kadrą profesorską i wykładowcami, wysokość wynagrodzeń i rezultaty współpracy z zagranicznymi partnerami, w tym z polskimi uczelniami. Do zgłoszonych pytań i wypowiedzi ustosunkował się rektor W. Kokszarow.