„Dąb Pamięci” – uroczystość w Ładzyniu

Na zaproszenie Wójta Gminy Stanisławów Kingi Anny Sosińskiej, Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim insp. Sławomira Rogowskiego oraz Prezesa Oddziału Powiatowego Stowarzyszenia Współpracy Polska -Wschód w Mińsku Mazowieckim Czesława Gągola delegacja Stowarzyszenia  wzięła udział w uroczystości posadzenia „Dębu Pamięci” dla uczczenia pamięci aspiranta Aleksandra Rozbickiego funkcjonariusza Policji Państwowej zamordowanego przez NKWD  w Kalininie w 1940 roku. Uroczystość odbyła się 24 kwietnia 2019 r. na terenie Zespołu Szkolnego w Ładzyniu.

Aleksander Rozbicki urodzony w Ładzyniu gm. Ładzyń, pow. Mińsk Mazowiecki w czasie wojny polsko- bolszewickiej kapral w 1 pp Legionów Wojska Polskiego. Od maja 1924 roku funkcjonariusz Policji Państwowej w pow. Oszmiańskim. Po 17 września 1939 r. wzięty do niewoli. Jeniec obozu w Ostaszkowie wielokrotnie odznaczany legionista oraz policjant, m. in. Krzyżem Walecznych.  Rozstrzelany w okresie pomiędzy 8 a 9 kwietnia 1940 roku przez NKWD w Kalininie i pochowany w Miednoje. Rodzina deportowana w dniu 13 kwietnia 1940 r. do Kazachstanu. W październiku 2007 roku został pośmiertnie awansowany do stopnia aspiranta Policji Państwowej. W uroczystościach wzięli udział posłowie ziemi mińskiej, starosta powiatu mińskiego, władze samorządowe, zaprzyjaźnione służby mundurowe, duchowieństwo oraz uczniowie i mieszkańcy gminy Stanisławów. Patronat honorowy nad uroczystością objął starosta miński Antoni Jan Tarczyński.  Uroczystość rozpoczęła Msza Święta Polowa koncelebrowana przez księży z terenu powiatu mińskiego, powiatu oszmiańskiego gdzie ostatnio pełnił służbę funkcjonariusz i ks. prof. dr hab. Edwarda Walewandra – Członka Prezydium Zarządu Krajowego SWP-W, który wygłosił kazanie. Z inicjatywą posadzenia dębu, wyszło Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód oddział Powiatowy w Mińsku Mazowieckim z panem Prezesem Czesławem Gągolem na czele. Stowarzyszenie zaprosiło do współpracy Urząd Gminy w Stanisławowie oraz Komendę Powiatową Policji w Mińsku Mazowieckim. Inicjatywa spotkała się z wielkim poparciem Komendy Powiatowej Policji i  Gminy  Stanisławów. Po Mszy Świętej odbyła się uroczysta zbiórka, którą rozpoczęło złożenie meldunku Komendantowi Powiatowemu Policji w Mińsku Mazowieckim inspektorowi Sławomirowi Rogowskiemu przez dowódcę uroczystości komisarza Roberta Momota. Następnie została podniesiona flaga na maszt i został odegrany hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Wójt Gminy Pani Kinga Sosińska przedstawiła cel uroczystości a Pan Michał Butkiewicz, historyk, autor publikacji o policjantach pomordowanych na wschodzie oraz odkrywca policjanta z Ładzynia, odczytał Jego laudację. Następnie delegacja składająca się ze starosty mińskiego, wójta gminy Stanisławów, komendanta powiatowego oraz prezesa zarządu krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód pana Józefa Brylla, dokonała aktu zasadzenia dębu. Jego poświęcenia dokonał ksiądz kanonik Jan Puzyna z parafii w powiecie oszmiańskim na Białorusi.  Delegacja uczniów ze Szkoły Podstawowej w Ładzyniu zapaliła i złożyła symboliczny znicz. Następnie wygłoszone zostały okolicznościowe przemówienia, w których wszyscy w bardzo ciepłych słowach wyrażali się o podjętej inicjatywie. Złożenie meldunku o zakończeniu uroczystej zbiórki było ostatnim elementem tej podniosłej uroczystości. Rangę uroczystości podkreśliła   otwarta wystawa w sali szkoły poświęcona aspirantowi Rozbickiemu oraz patronowi Komendy Stołecznej Policji w Warszawie podinspektorowi Marianowi Kozielewskiemu, funkcjonariuszowi Policji Państwowej II RP. Uroczystości w Ładzyniu znakomicie wpisują się w obchody 100 rocznicy powołania Policji Państwowej. Inicjatorom i organizatorom serdecznie gratulujemy przygotowania i przeprowadzenia tej patriotycznej  manifestacji.