Medal Mickiewicz-Puszkin dla Koła Naukowego Uniwersytetu Opolskiego

Działające przy Instytucie Slawistyki Koło Naukowe Kultury Rosyjskiej zostało jako pierwsze koło naukowe w Polsce nagrodzone medalem „Mickiewicz-Puszkin” przyznawanym przez Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód. Wyróżnienie uroczyście wręczył Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Józef Bryll, podczas Walnego Zebrania Delegatów Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego, które odbyło się 2 czerwca 2016 r. w Muzeum Śląska Opolskiego. Ta wyjątkowa nagroda została przyznana Kołu „za wzorową organizację krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, polsko-rosyjskich wymian młodzieży i upowszechnianie wiedzy o Rosji”.

Koło Naukowe Kultury Rosyjskiej aktywnie działa od czterech lat, w tym czasie jego członkowie realizowali wspólnie ze Studenckim Kołem Naukowym Slawistów dwie edycje Dni Kultur Słowiańskich oraz kilkakrotnie Wigilie Słowiańskie. W roku 2013 w ramach programu „Młodzież w działaniu” koordynowali projekt „Slavic Inspirations, czyli Lech, Czech i Rus”, który został dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej. Projekt obejmował między innymi Dni Ukraińskie, recital poświęcony pamięci Anny German, warsztaty językowo-kulturowe, kulinarne i artystyczne (malowania matrioszek, wykonywania tradycyjnych białoruskich lalek – żadnic). Ponadto przedstawiciele Koła przeprowadzili cykl dziesięciu spotkań w Domu Dziecka w Opolu oraz zajęcia poświęcone tematyce Unii Europejskiej w Publicznym Gimnazjum w Izbicku. Co więcej KN Kultury Rosyjskiej, we współpracy z Wolontariatem Uniwersytetu Opolskiego i Centrum Partnerstwa Wschodniego Uniwersytetu Opolskiego, prowadzi projekt „Barter Polsko-Ukraiński”. Członkowie Koła opracowali, a Koło wspólnie ze Stowarzyszeniem Współpracy Polska-Wschód wydało ciekawy folder w języku polskim, rosyjskim i angielskim „Witaj w Opolu”.

W ostatnim czasie członkowie KNKR dwukrotnie zorganizowali Ogólnopolską Interdyscyplinarną Studencką-Doktorancką Konferencję Naukową „Syberia wczoraj dziś i jutro”, a także konferencję naukową „Film zwierciadłem duszy rosyjskiej”, przy sprowadzonym przez nich po raz pierwszy do Opola Festiwalu Filmów Rosyjskich – „Sputnik nad Polską”. Ponadto Koło Naukowe uczestniczyło w organizacji innych konferencji o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, jak np. tegoroczna konferencja „Katolicyzm i prawosławie – dwa wyznania, jedna wiara”, odbywająca się w Jekaterynburgu w ramach projektu o tej samej nazwie. Projekt ten jest częścią programu „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2016”, na który studenci wraz ze Stowarzyszeniem Współpracy Polska-Wschód otrzymali dofinansowanie Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Członkowie organizują również wyjazdy naukowe połączone ze współpracą z organizacjami takimi jak: „Dialog Europejski” we Lwowie, „Memoriał” w Permie, „Studencki Klubem” przy Uniwersytecie Pedagogicznym w Moskwie, czy też z Uniwersytetem w Ołomuńcu. W tym roku 10 studentów uczestniczyło w badaniach naukowych w Kijowie i Czarnobylu, poświęconych popularności „tanatoturystyki”.

Warto również wspomnieć, że Koło już trzykrotnie zostało nagrodzone przez Forum Studenckiego Ruchu Naukowego UO, jako Najlepsze Koło Naukowe Wydziału Filologicznego naszej uczelni. Członkowie koła pracują nad dalszymi sukcesami oraz zapraszają do swojego grona kolejnych studentów, zainteresowanych działalnością naukową i aktywnością kulturalną.