Letni wypoczynek młodych Polaków z Białorusi, Mołdawii i Ukrainy w Zielonej Górze

W dniu 23 lipca br w Łagowie zakończyła się letnia akcja wypoczynkowa dla dzieci polskiego pochodzenia z Białorusi, Mołdawii oraz Ukrainy. W uroczystym zakończeniu udział wzięli: Józef Bryll – Prezes ZK SWPW oraz Stanisław Domaszewicz – Prezes lubuskiego oddziału SWP-W. Organizatorem tego przedsięwzięcia był Zarząd Krajowy SWP-W wraz z Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim w Zielonej Górze.

Letni wypoczynek naszych Rodaków zza wschodniej granicy w Polsce to cykliczna działalności lubuskiego oddziału SWP-W. W tegorocznej edycji wraz z polską kadrą obozu i opiekunami poszczególnych grup zgrupowanie liczyło 60 osób. Miejscem stałego zakwaterowania uczestników obozu był Ośrodek Edukacji Młodzieży OHP w Zielonej Górze i Ośrodek Wypoczynkowy „LEŚNIK” w Łagowie Lubelskim, położony nad dwoma jeziorami – Łagowskim i Ciecz w pięknym parku krajobrazowym i wieloma zabytkami w miasteczku.

Uczestnicy i organizatorzy stworzyli wspaniałą atmosferę. W organizowanych zajęciach dominowała międzynarodowa polonijna atmosfera. Odbyło się wiele spotkań min. z Prezydentem Miasta Zielonej Góry Januszem Kubicki, Prezesem SWPW Józefem Bryllem, członkami Stowarzyszenia Wspólnota Bukowińska, zwiedzali zabytki, muzea oraz inne obiekty kulturalne. Wszyscy bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach sportowych m.in. w Międzynarodowym Ośrodku Pięcioboju Nowoczesnego w Drzonkowie, a także w konkursach plastycznych i astronomicznych. Podstawą wszystkich zajęć, wizyt i odwiedzin było doskonalenie języka polskiego i poznawanie historii i wiedzy o regionie lubuskim.

Podstawowym celem zgrupowania była integracja dzieci i młodzieży z rodzin polonijnych z Białorusi, Mołdawii, Ukrainy i Polski. Przybliżenie historii, geografii i kultury przodków. Uczestnikom biorącym udział w zgrupowaniu w ramach realizowanego programu umożliwiono poszerzenie słownictwa i struktur gramatycznych oraz doskonalenie płynności mowy, umiejętności właściwego posługiwania się językiem polskim, umiejętności prawidłowego wysławiania się, artykułowania, formułowania wypowiedzi.

Akcja letnia, jak każda impreza tego typu, nie mogła się odbyć bez wsparcia sponsorów. Wśród najważniejszych należy wymienić Zarząd Krajowy SWP-W i LOW SWP- W w Zielonej Górze, Prezydenta Miasta Zielonej Góry, Urząd Marszałkowski i wiele firm oraz osób prywatnych. Ogromnym wkładem w organizację tego zgrupowania była społeczna praca wielu członków i sympatyków Oddziału Stowarzyszenia .

Oddział SWP-W w Zielonej Górze w 2016 roku organizował wypoczynek dla dzieci z krajów wschodnich po raz dwudziesty czwarty, od 1992 roku.