Przedsiębiorcy z Czelabińska w „Domu Przyjaźni”

Przebywajaca w Polsce delegacja przedstawicielii małego i średniego biznesu z Czelabińska (Federacja Rosyjska), 17 sierpnia 2016 r. złozyła wizytę w Stowarzyszeniu Współpracy Polska-Wschód i Stowarzyszeniu Współpracy Polska-Rosja. W skład delegacji wchodzili: Włodzimierz Malinowski – właściciel fabryki odzieży i unikalnego Muzeum Naparstków oraz Sergiej Sirenko – dyrektor firmy produkującej plandeki samochodowe, namioty i sznury przemysłowe oraz małej drukarni. Delegacji towarzyszył Jewginii Szulika – zastępca Przedstawiciela Handlowego Rosji w Polsce. Strone polską reprezentowali: Jerzy Smoliński, Zbigniew Bereza.

Goście z Rosji przedstawili prezentację swoich firm i ich ofertę. Pan W. Malinowski poinformował, że jego fabryka zatrudnia obecnie około 500 osób i specjalizuje się w szyciu mundurów dla wojska, policji, kolei, służb celnych, linii lotniczych itp., w wymiarze 3 tys kompletów miesięcznie oraz garniturów, płaszczy i innej odzieży. Fabryka posiada niewykorzystane moce przerobowe oraz wolne powierzchnie produkcyjne. Ponadto W. Malinowski pełni funkcje wiceprezesa Polskiego Stowarzyszenia Polonii „Słońce”, skupiającego ponad 200 członków. Stowarzyszenie jest wyjątkowo aktywne w krzewieniu polskości, utrzymuje bliskie kontakty z innymi organizacjami polonijnymi w Rosji. Posiada też dobre relacje z różnymi organizacjami pozarządowymi w Polsce.

Przedstawiciele strony polskiej poinformowali gości o pracy naszych Stowarzyszeń i warunkach współpracy z polskimi firmami. Wskazaliśmy na konkretne firmy, z którymi można będzie nawiązać bezpośrednie kontakty.

Spotkanie miało konkretny i rzeczowy charakter. Realizacja zgłoszonych propozycji może przyczynić się do podpisania porozumień o współpracy lub powołaniu wspólnych podmiotów gospodarczych.