Medal Mickiewicz-Puszkin dla Jerzego Beskiego – wybitnego artysty w 90-tą rocznicę urodzin w czasie Salonu Jesiennego 2020 w Galerii Sztuki Współczesnej

W dniu 4 września br. w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu odbyło się otwarcie Salonu Jesiennego 2020, będącego corocznym przeglądem osiągnięć opolskiego środowiska artystycznego, w którym uczestniczyło 39 twórców, prezentujących swoje prace powstałe w ostatnim roku, poruszające różną tematykę od malarstwa i rzeźby po multimedia. Jury pod przewodnictwem prof. Marka Grzyba przyznało Nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego (Gran Prix) dla Pauliny Ptaszyńskiej, Nagrodę Prezydenta Miasta Opola dla Michała Krawca,  Nagrodę ZPAP Okręgu Opolskiego dla Ewy Kałużyńskiej. Ponadto Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu wyróżniła Paulinę Ptaszyńską.

Na uroczystości otwarcia zwiedzania wystawy i wręczenie nagród przybyło wielu przedstawicieli środowisk twórczych, nauki, kultury, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta, przedstawicieli organizacji społecznych w tym Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód. Wszystkich serdecznie powitała Anna Potocka, długoletnia dyrektorka Galerii Sztuki Współczesnej, udzielając głosu, Eugeniuszowi Brudkiewiczowi, Wiceprezesowi Zarządu Krajowego i Prezesowi Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód dla przybliżenia sylwetki Jerzego Beskiego , wybitnego artysty, zamieszkałego w Opolu od 1945 roku z bogatym ponad 60-letnim dorobkiem w zakresie malarstwa, rzeźby (w tym współautor pomnika Martyrologii Jeńców Wojennych w Łambinowicach), grafiki, wystawiennictwa, konserwacji i współtwórcę Oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków i obchodzącym w tym roku 90-tą rocznicę urodzin oczywiście z pędzlem w dłoni o czym świadczą również Jego obrazy na obecnej wystawie.

W imieniu Prezesa Zarządu Krajowego Józefa Brylla, Eugeniusz Brudkiewicz, Wiceprezes Zarządu Krajowego wręczył Medal Mickiewicz-Puszkin dla wybitnego artysty, wspaniałego człowieka, zasłużonego dla regionu opolskiego, naszego kraju i popularyzację kultury polskiej w krajach wschodnich i zachodnich.  Był to także akcent międzynarodowy, bo wraz z Eugeniuszem Brudkiewiczem, absolwentki Uniwersytetu Opolskiego dwie Natalie, czyli Natalia Szaramet z Białorusi, a dokładniej z Mińska i Natalia Nosova z Ukrainy, a dokładniej ze Lwowa, jako pierwsze złożyły również życzenia wraz z symboliczną różą czerwoną i białą.

Uczestnicy uroczystości owacyjnymi oklaskami przyjęli uhonorowanie Jerzego Beskiego, który serdecznie podziękował za wyróżnienie Medalem Mickiewicz-Puszkin.

Po ogłoszeniu przez Kapitułę wyników konkursu, nagrody zwycięzcom wręczali Zbigniew Kubalańca – Wicemarszałek Województwa Opolskiego, Maciej Wujec – Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Opola, a wyróżnienie – Anna Potocka – Dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej.

Po oficjalnej części na wolnym powietrzu uczestnicy mogli w 50 osobowych grupach zwiedzać dorobek twórczy na sali wystawienniczej Galerii Sztuki Współczesnej.