Listopadowe posiedzenie Prezydium ZK SWP-W

12 listopada, pod przewodnictwem prezesa Józefa Brylla, obradowało prezydium Zarządu Krajowego. Na wstępie przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia oraz porządek obrad.

W pierwszym punkcie odbyła się dyskusja nad informacją o działalności kolejnych oddziałów Stowarzyszenia, tym razem w Koninie i Nowym Sączu. Oba oddziały, w swojej codziennej działalności, zwracają dużą uwagę na rozszerzanie bazy partnerów do wspólnej realizacji ważnych dla środowiska przedsięwzięć. Nowy Sącz od lat ściśle współpracuje z Krynickim Towarzystwem Fotograficznym, czego efektem są liczne wyprawy, w tym na obszary wschodnie, a plonem ciekawe wystawy fotograficzne eksponowane w różnych ośrodkach na terenie kraju i za granicą. Ciekawym i wartym upowszechnienia w innych regionach jest nawiązana przed kilku laty za pośrednictwem prezesa oddziału w Koninie współpraca telewizji via Internet z Konina i Briańska. To najszybsza forma wzajemnej informacji o dniu dzisiejszym i problemach mieszkańców zaprzyjaźnionych miast. W dyskusji podkreślano, konieczność aktywnego włączania się oddziałów Stowarzyszenia w pozyskiwanie środków publicznych na ciekawe inicjatywy programowe.

W kolejnym punkcie dyskutowano nad przygotowaniami do planu głównych imprez oraz projektem budżetu na rok 2015. Ustalono harmonogram dalszych prac, których finałem ma być dyskusja na Zebraniu Zarządu Krajowego. Prezydium postanowiło zwołać 10. Zebranie ZK SWP-W na 17 grudnia br. oraz zaproponowało jego porządek obrad.

W końcowej części obrad prezydium wysłuchało informacji prezesa o ważnych wydarzeniach i decyzjach, które miały miejsce od poprzedniego zebrania oraz najbliższych wydarzeniach planowanych z naszym udziałem.