Ważny dialog o współpracy Polski i Białorusi

Jerzy Smoliński i Zbigniew Bereza byli uczestnikami Polsko-Białoruskiego Forum „Inwestycje szansą wzrostu”, które odbyło się 1 grudnia w Ministerstwie Gospodarki, w Warszawie. W spotkaniu z udziałem wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego oraz wicepremiera Republiki Białorusi Michaiła Russego wzięło udział liczne grono przedstawicieli rządów obu krajów oraz licznie zgromadzeni przedsiębiorcy. Przedstawiciele obu stron podkreślali rolę partnera we współpracy gospodarczej, a szczególnie w dziedzinie inwestycji. Aktualnie w Białorusi funkcjonuje ponad 360 firm z polskim kapitałem, a istniejące warunki do prowadzenia biznesu, są w wielu elementach korzystniejsze, niż w Polsce. Kryzys w relacjach ze wschodnimi partnerami spowodował spadek polskiego eksportu do Białorusi (po 3 kwartałach) o blisko 5%, przy jednoczesnym wzroście importu o prawie 20%. Nadal utrzymuje się dodatnie saldo wymiany towarowej, którego wartość zbliża się do 1 mld USD. Forum było jedną z imprez towarzyszących kolejnemu III posiedzeniu Wspólnej Polsko-Białoruskiej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej, której obrady po czteroletniej przerwie mają dać podstawę do nadrobienia straconego czasu.