Kursy językowe w Domu Przyjaźni

Realizując program przyjęty na XX Kongresie, Stowarzyszenie Współpracy Polska- Wschód rozwija inicjatywę organizacji nauki języków obcych w otwartym w 2016 roku Centrum Edukacji Języków mieszczącym się w Domu Przyjaźni przy Marszałkowskiej 115. W bieżącym roku nasze Stowarzyszenie  wspólnie z Ambasadą Republiki Białoruś oraz  Centrum Kulturalnym Białorusi w Warszawie  organizuje kolejny raz  naukę języka białoruskiego. Aktualnie rozmawiać po białorusku uczą się dwie grupy chętnych do poznania tego języka słowiańskiego. Naukę prowadzą  wykładowcy z Katedry Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego. We współpracy z Kołem Naukowym Polska – Wschód Uniwersytetu Warszawskiego dla chętnych studentów prowadzone są zajęcia z języka rosyjskiego. Uczący się języka studenci widzą potrzebę uzyskania certyfikatów z języka rosyjskiego poszerzających im możliwość zatrudnienia po ukończeniu studiów. W Centrum we współpracy ze Stowarzyszeniem  „Mój Kazachstan” prowadzona jest także nauka języka polskiego dla repatriantów z Kazachstanu, co pozwoli wracającym rodakom szybciej zaadaptować się  do życia i pracy w Polsce. SWP-W nawiązało także współpracę z  Centrum Edukacyjnym Ambasador, z którym od listopada 2019 r. prowadzone będą kursy języka polskiego dla studentów z Kazachstanu. Cieszy fakt, że wszystkie kursy językowe mają duże  zainteresowanie i wielu chętnych.