Wizyta w Żelazowej Woli

Delegacje Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód i Stowarzyszenia Współpracy Polska -Rosja w składzie: Józef Bryll, Jerzy Smoliński, Grzegorz Wiśniewski, Leszek Słomkowski oraz Ambasady Federacji Rosyjskiej pod przewodnictwem radcy Ambasady, dyrektora Rosyjskiego Ośrodka Nauki
i Kultury Igora Żukowskiego złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze pod pomnikiem Fryderyka Chopina w 125 rocznicę jego odsłonięcia. Godzi się podkreślić, iż przez niemal pół wieku po śmierci kompozytora/1849/ miejsce to pozostawało zapomniane  i zaniedbane. Dopiero wizyta w Żelazowej Woli /1891/ wybitnego rosyjskiego kompozytora i pianisty, wielkiego miłośnika muzyki F. Chopina – Milija Bałakiriewa przywróciła to miejsce powszechnej pamięci i spowodowała podjęcie prac nad odbudową pałacyku, w którym przyszedł na świat największy polski kompozytor, renowację parku i budowę  pomnika poświęconego F. Chopinowi/1894/ wg. projektu Bronisława Żochowskiego z medalionem projektu Jana Woydygi, który można podziwiać do dnia dzisiejszego. O dwóch przedsięwziętych przez Bałakiriewa pielgrzymkach do Żelazowej Woli napisał  Grzegorz Wiśniewski w książce pt. W hołdzie Chopinowi. Bałakiriew w Warszawie i Żelazowej Woli, kreśląc panoramę życia kulturalnego Polski i Rosji. Zachęcamy do lektury tej ciekawej książki.