Uroczystość z okazji Święta Narodowego 3 maja – Wiwat Maj