Konsultacje regionalne

07 września br. w siedzibie Oddziału Świętokrzyskiego w Kielcach odbyły się Konsultacje z delegatami na XX Kongres SWP-W. Konsultacje w Kielcach zapoczątkowały cykl spotkań regionalnych, które zostaną przeprowadzone we wrześniu br. Uczestnikami spotkania w Kielcach byli delegaci z oddziałów: Małopolskiego, Podkarpackiego, Sądecko – Podhalańskiego i Świętokrzyskiego. Kierownictwo Stowarzyszenia reprezentowali :Prezes Józef Bryll, Wiceprezes Zdzisław Jacaszek, Dyrektor Biura ZK SWP-W Zbigniew Bereza i Przewodniczący KKR Saturnin Kampioni . Prezes Zarządu Krajowego przedstawił dokonania SWP-W w kadencji 2011 -2016 oraz główne zdania do podjęcia przez Kongres Stowarzyszenia stwarzające warunki do działalności w kolejnej kadencji . Wiceprezes Z. Jacaszek i Dyrektor Z. Bereza przedstawili problemy związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem XX kongresu Stowarzyszenia. Przewodniczący KKR Saturnin Kampioni poinformował o działalności Krajowej Komisji Rewizyjnej. W dyskusji udział wzieli ; M. Kaczmarczyk – Prezes Oddziału Małopolskiego, P.Kruk – Prezes Oddziału Sądecko –Podhalańskiego, G. Zajdel –Prezes Oddziału Podkarpackiego i S.Jucha – członek KKR, M. Miłek – Prezes Oddziału Świętokrzyskiego i J. Suchanski – członek ZK. Dyskusja dotyczyła programu działania SWP-W, propozycji zmian w Statucie oraz przygotowania do Kongresu. Materiały z konsultacji regionalnych zostaną przekazane do Komisji Kongresowej i jej zespołów roboczych przygotowujących dokumenty na XX Kongres. W dniu 09.09.2016 r. odbędą się kolejne konsultacje regionalne w Gdańsku.