Regionalne konsultacje delegatów

W Gdańsku (9 września br.) odbyły się Konsultacje delegatów na XX Kongres Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód z Oddziałów: Pomorskiego, Warmińsko – Mazurskiego z Elbląga i Olsztyna. Zarząd Krajowy SWP-W reprezentowali: Józef Bryll i Jerzy Smoliński. Prezes Zarządu Krajowego SWP-W przedstawił ocenę działania Organizacji w mijającej kadencji oraz zarysował główne zadania stojące przed Stowarzyszeniem na lata 2016 – 2021. Zwrócił uwagę na potrzebę kontynuacji wielu przedsięwzięć i wypracowanych form działania, dalszego umacniania autorytetu wszystkich szczebli Organizacji poprzez aktywizacje ich pracy i zgłaszanie nowych inicjatyw. Dużym wyzwaniem będzie podejmowanie działań z młodzieżą, w tym głównie studencką oraz stała troska o dalszą poprawę strony materialnej Stowarzyszenia. W dyskusji wypowiedzieli się: J.Smoliński, A.Szczepańska, W.Łubiński i A.Firlej. Wszyscy dyskutanci zgodzili się z przedstawionymi przez J. Brylla ocenami i wnioskami, proponowanymi kierunkami pracy w najbliższej kadencji i harmonogramem prac przygotowanym do XX Kongresu (24 listopada 2016 r.). Po odbytych konsultacjach Oddziały przedstawią swoje propozycje do programu działania , zmian w statucie oraz związane z przeprowadzeniem Kongresu. Materiały z konsultacji regionalnych zostaną przekazane do Komisji Kongresowej i jej zespołów roboczych przygotowujących dokumenty na XX Kongres. Spotkanie przebiegło w dobrej, konstruktywnej i roboczej atmosferze. Kolejne konsultacje regionalne odbędą się w Warszawie i Opolu.