Walne zebranie Zachodniopomorskiego Oddziału

W dniu 05 września 2016 r. w Szczecinie odbyło się Walne Zebranie Zachodniopomorskiego Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. W zebraniu uczestniczyli: Andrzej Bendig – Wielowiejski – Konsul Honorowy Federacji Rosyjskiej w Szczecinie, Józef Bryll – Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód i Wiceprezes Zdzisław Jacaszek. Sprawozdanie z działalności przedstawił Prezes Zarządu Oddziału Mirosław Bandel, Następnie głos zabrał Prezes Zarządu Krajowego, który przedstawił działalność Stowarzyszenia w upływającej kadencji oraz najważniejsze zadania realizowane aktualnie i do podjęcia przez Kongres Stowarzyszenia. Konsul Honorowy w dyskusji podjął temat ruchu osobowego i problemy wizowe. Wypowiedzi uczestników dotyczyły aktualnej sytuacji w relacjach Polski z krajami za wschodnią granicą, struktury Stowarzyszenia, realizacji projektów przez Oddział i jego struktury a także możliwości aktywniejszego rozwinięcia aktywności Oddziału i zabezpieczenia bazy do działalności. Wybrano Zarząd Oddziału i delegatów na XX Kongres SWP-W. Delegatami zostali: Prezes Mirosław Bandel o Ryszard Koralewski reprezentujący Świnoujście.