Konferencja w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych

3 grudnia br. w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych odbyła się Międzynarodowa Konferencja „Stan i perspektywy rozwoju międzynarodowej turystyki miedzy Polską  a państwami Europy Wschodniej”. Organizatorami konferencji byli: Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód, Towarzystwo Ukraina – Polska i Społeczne Towarzystwo Polska – Ukraina. Konferencje otworzył  rektor dr Włodzimierz Banasik, który przywitał uczestników, a wśród nich  gości z Ukrainy: prof. Michała Manova z Państwowego  Uniwersytetu Kultury i prof. Wiktora Miska z Państwowego Uniwersytetu Handlu. Uczestników powitał także prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód Józef Bryll, który przedstawił zebranym informację o  roli i działalności Stowarzyszenia   na rzecz promocji turystyki w państwach za wschodnią granicą oraz nawiązał do pierwszych kontaktów z partnerami ukraińskimi po transformacji ustrojowej. Na zakończenie wystąpienia wręczył Dyplomy Honorowe SWP-W za promowanie turystyki w państwach za Wschodnią Granicą przyznane Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych oraz prof. Jurijemu Kariaginowi. Wygłoszonych zostało osiem referatów dotyczących; współpracy Kielc z Winnicą, wpływu globalnej migracji na turystykę, 30 –  lecia współpracy Polski z Ukrainą,  agroturystyki w Polsce i w Europie, zielonej turystyki, rozwoju turystyki na Ukrainie, współpracy regionów. Nadesłanych zostało ponad 15 referatów , które zamieszczone zostaną we wspólnym wydawnictwie Uczelni i SWP-W. Głównym inicjatorem przygotowania i realizacji konferencji był Pan prof. Jurij Kariagin wykładowca Uczelni i Przewodniczący Towarzystwa Ukraina – Polska przy aktywnym udziale SWP-W.

Serdecznie gratulujemy.