"Okrągły Stół" w Ambasadzie Uzbekistanu

Na zaproszenie JE Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Republiki Uzbekistanu w Rzeczypospolitej Polskiej  liczna grupa członków Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód z prezesem Józefem Bryllem, wiceprezesami Zdzislawem Jacaszkiem i Jerzym Smolinskim i prezesem Oddziału Mazowieckiego Ryszardem Tomalakiem uczestniczyła w dyskusji „okrągłego stołu” pświeconej reformom realizowanym w Uzbekistanie. Spotkanie otworzył JE Ambasador Bakhrom Babaev, który przywitał uczestników, przedstawił członków delegacji oraz zapoznał zebranych z aktualnymi problemami realizowanych w Uzbekistanie reform.  W rozmowie uczestniczyli eksperci, naukowcy, politycy, przedstawiciele biznesu i organizacji pozarzadowych oraz dziennikarze. W spotkaniu udział wzięła delegacja z Republiki Uzbekistanu na czele z przewodniczacym Komitetu ds. stosunków międzynarodowych, zagranicznych stosunków gospodarczych, inwestycji zagranicznych i turystyki Senatu Oliy Majlis /izba wyższa Parlamentu/ Aliszerem Kurmanowem, który przedstawił  stan realizacji pieciu priorytetowych kierunków rozwoju Republiki do 2021 roku. Podejmowane działania mają zapewnić dynamiczny rozwój Uzbekistanu i uruchomić mechanizmy aktywizacji społecznej. Dyskusja po wystapieniu Przewodniczacego Komitetu dotyczyła możliwości współpracy gospodarczej, rozwoju turystyki, działalnosci Parlamentu, wykorzystania doświadczeń Polski z okresu transformacji oraz roli organizacji pozarzadowych w realizacji reform.To bardzo ciekawe spotkanie zakończyło się wymianą pogladów podczas poczęstunku przygotowanego przez Ambasadę , gdzie serwowane były narodowe dania uzbeckie.